Doradztwo edukacyjne dla seniorów

 

 

 

 

Deinde sp. z o. o. realizuje projekt obejmujący opracowanie dokumentacji doradztwa edukacyjnego dla seniorów. Zaplanowane przez spółkę jako Grantobiorcę działania będą polegać na Testowaniu innowacji społecznej obejmujej usługę „doradztwa edukacyjnego dla seniorów” z terenu miasta Lublin.

Innowacja będzie obejmować 3 rezultaty:

1) Podręcznik doradztwa edukacyjnego zawierający 3 elementy:

  1. a) Rozdział 1: Cele i program doradztwa, dwa narzędzia monitoringowe, dwa materiały motywacyjne.
  2. b) Rozdział 2 będzie zawierał instrukcję dla doradców / edukatorów w jaki sposób prowadzić usługę.
  3. c) Rozdział 3 będzie zawierał trzy narzędzia diagnostyczne: (1) Kwestionariusz przeszłości edukacyjnej i zawodowej seniora, (2) Kwestionariusz aktualnej sytuacji seniora (ilość czasu, możliwość nauki zdalnej, możliwość nauki odpłatnej); (3) Kwestionariusz potrzeb i oczekiwań edukacyjnych seniora.

2) Baza dostępnych usług / instytucji w ramach edukacji ustawicznej w woj.. lubelskim.

3) Opis rozwiązania.

Doradztwo edukacyjne będzie służyć rozpoznaniu potrzeb / oczekiwań / możliwości edukacyjnych seniora a następnie z dostępnych na rynku usług będą oferowane seniorowi możliwości podejmowania kształcenia.

Po etapie testowania innowacja będzie mogła służyć  wszystkim seniorom oraz instytucjom zajmującym się osobami starszymi oraz edukacją osób dorosłych, z możliwością transferu na każdy obszar geograficzny Polski.

W przyszłości z Doradztwa edukacyjnego dla seniorów będą mogły korzystać bezpłatnie wszelkie organizacje zrzeszające seniorów i działające na ich rzecz, szczególnie kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale także instytucje edukacyjne / szkoleniowe, czy organizacje pozarządowe.

Realizować usługę doradztwa edukacyjnego będzie mogła kadra edukacji osób dorosłych, np. doradcy zawodowi, edukatorzy, trenerzy, szkoleniowcy, wykładowcy, coache, tj. wszystkie osoby, które w swojej pracy zawodowej lub sytuacjach pozazawodowych mogą się stykać z seniorami.

 

 

Deinde sp. z o. o. pozyskała grant na opracowanie innowacji społecznej pt. „Doradztwo edukacyjne dla seniorów” w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” realizowanego przez PCG Polska w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Przewiń na górę
Skip to content