Aktualności / News

W dniach 20-23 lipca 2022 roku, w Lublinie (Polska) odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu GreenMinds.

Partnerzy projektu, Deinde i Prometeo spotkali się, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane z rozpowszechnianiem, komunikacją i ewaluacją.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o znaczeniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)  w zakresie działań ekologicznych. Zaplanowaliśmy przebieg wstępnych prac badawczych, zasady stworzenia w projekcie sieci wymiany „Green Social Network”. Poczyniliśmy ustalenia dotyczące prac nad opracowaniem programu szkolenia w zakresie CSR dla instytucji sektora VET oraz stworzyliśmy wzory dokumentów, na których będziemy pracować.

W czasie wolnym Polacy oraz Włosi wspólnie zwiedzili Lublin będąc w Podziemnej Trasie Lubelskiej, oglądając panoramę Lublina z tarasów CSK, jedząc wspólną kolację oraz inspirując się wystawą Tamary Łempickiej w Zamku Lubelskiem.

Ostatniego dnia na kilka godzin przed odlotem włoskich partnerów odbyło się krótkie spotkanie w siedzibie biura Deinde i w swobodnej atmosferze, zgodnie podsumowane zostały wszystkie plany i ustalenia.

Na koniec koordynatorzy projektu pożegnali Prometo dziękując za zaangażowanie i przybycie.

To były 3 dni pełne wrażeń.

(Po więcej zdjęć zapraszamy do odwiedzenia GALERII)

 

 

On July 20-23, 2022 in Lublin (Poland), the First Transnational Project Meeting of the GreenMinds took place. Project partners Deinde and Prometeo met to discuss key issues related to dissemination, communication and evaluation.

During the meeting, we talked about the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) in the field of ecological activities. We have planned the course of preliminary research work, the principles of creating the „Green Social Network” exchange network in the project. We have made arrangements for work on the development of a CSR training program for institutions in the VET sector and we have created templates of documents on which we will work.

In the free time, Poles and Italians visited Lublin together while being in the Underground Lublin Route, watching the panorama of Lublin from the terraces of CSK, eating a common dinner and being inspired by the exhibition of Tamara Łempicka in the Lublin Castle.

On the last day, a few hours before the departure of the Italian partners, a short meeting was held at the headquarters of the Deinde office and in a relaxed atmosphere all plans and arrangements were summarized in unison.  At the end, the project coordinators said goodbye to Prometo, being thankful for their attendance and commitment.  It was 3 days full of impressions.

(For more photos we invite you to visit the GALLERY)

 

Przewiń na górę
Skip to content