Aktualności / News

W dniach 28-29 lipca 2022 roku, w Lublinie odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu InclusionToC (Teoria zmian na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego).

W spotkaniu wzięło udział 6 przedstawicieli partnerskich organizacji: Deinde (Polska), IDEC (Grecja), Hip-Hub (Rumunia), LFH albo LHF (Holandia) i RESET (Cypr). Wspólnie zaplanowaliśmy prace projektowe. Pracowaliśmy nad rezultatem projektu, którym jest kurs szkoleniowy w ramach, którego prowadzone są badania danych zastałych, grupy fokusowe i wysyłane są kwestionariusze online. Skupiliśmy się również na opracowaniu programu nauczania. Omówiliśmy strategię upowszechniania. Zostały przedyskutowane i odesłane do poprawek szkice logo projektu i opracowana została strategia mediów dla projektu. Powstały plany wdrożenia projektu w instytucjach kształcenia i szkolenia. Zajęliśmy się również tematem platformy cyfrowej, której celem jest: Projektowanie partycypacyjne z wykorzystaniem TOC na rzecz integracji kobiet migrantek. Powstał pierwszy szkic tej platformy i zaplanowane zostały działania związane z jej tłumaczeniami.

Czas wolny wykorzystaliśmy na zwiedzaniu atrakcji Lublina.

Zobaczcie sami jak wyglądała nasza współpraca :).

 

 

 

 

On 28th-29th July 2022, the first transnational meeting took place in Lublin as part of the InclusionToC (Theory of Changes for the Inclusion of Migrant Women in Vocational Education and Training) project.

The meeting was attended by 6 representatives of partner organizations: Deinde (Poland), IDEC (Greece), Hip-Hub (Romania), Learning Hub Friesland (Netherlands), CESIE (Italy) and RESET (Cyprus).

Together we planned project’s work. We worked on the result of the project the training course, which conducts research on desk research, focus groups and online questionnaires. We also focused on curriculum development. We discussed the dissemination strategy. The drafts of the project logo were discussed and sent back for correction and a media strategy for the project was developed. Plans were made to implement the project in education and training institutions. We addressed the topic of the digital platform, which aims to: Participatory design using TOC for the integration of migrant women. The first draft of this platform was created and activities related to its translations were planned. We used our free time to visit the attractions of Lublin.

See for yourself how our cooperation looked like :).

Przewiń na górę
Skip to content