Aktualności / News

07 lipca 2022

Aktualnie w ramach projektu trwa etap prac obejmujący działania związane z opracowywaniem przez Deinde sp. z o.o. (we współpracy z norweskim partnerem) czterech kursów w zakresie kompetencji kluczowych skierowanych do grupy docelowej osób w wieku 50+.

 

30 czerwca 2022

W dniach 20-24 czerwca 2022 w Oslo odbył się warsztat (LTA). W warsztacie wzięło udział 3 przedstawicieli Deinde oraz od 2 do 4 (w zależności od dnia) przedstawicieli MiA. Pierwszy dzień warsztatu był poświęcony wspólnej pracy nad metodologią kursów. Partnerzy zaprezentowali m. in. wyniki dotychczasowych prac (Raporty). Kolejne cztery dni były poświęcone wspólnej pracy nad przyszłymi kursami: kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. W trakcie warsztatu wykorzystano m. in. takie metody pracy i nauki jak: prezentacje, wykłady, ćwiczenia, wizyty studyjne, job-shadowing. W trakcie warsztatu przeprowadzono także wywiady z polskimi słuchaczami mieszkającymi w Norwegii i uczęszczającymi na kurs języka norweskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 maja 2022

Po spotkaniu nastąpiły prace badawcze obejmujące: (1) badania kwestionariuszowe wśród dorosłych słuchaczy oraz (2) analizę danych zastanych w zakresie stanu kształcenia kompetencji kluczowych oraz potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, w tym osób 50+ w krajach partnerskich (w Polsce i w Norwegii) oraz w Europie. W prace badawcze są zaangażowani badacze / trenerzy z instytucji partnerskich. W efekcie przeprowadzonych prac powstaną cztery Raporty:

– Raport z własnych badań kwestionariuszowych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej w Polsce – wybrane zagadnienia;

– Raport obejmujący analizę danych zastanych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej (osoby 50+) w Europie – wybrane zagadnienia;

– Raport obejmujący analizę danych zastanych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej (osoby 50+) w Polsce – wybrane zagadnienia;

–  Raport obejmujący analizę danych zastanych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej (osoby 50+) w Norwegii – wybrane zagadnienia.

 

6 kwietnia 2022

W dniach 28-29 marca 2022 w Lublinie (Polska) odbyło się spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem była Deinde sp. z o. o. W spotkaniu wzięło udział łącznie pięciu przedstawicieli instytucji partnerskich stanowiący kadrę zarządzającą oraz merytoryczną.

W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje instytucje, przedstawili wstępnie sytuację problemową w obszarze projektu. Zostały zaprezentowane dobre praktyki w obszarze edukacji osób dorosłych, szczególnie osób w wieku 50+ oraz nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą instytucji partnerskich.

W trakcie spotkania zostały zrealizowane także działania koordynacyjne, takie jak: prezentacja projektu, harmonogramu, działań, budżetu. Partnerzy poczynili uzgodnienia prac na najbliższe mieniące, omówili zasady komunikacji i współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastrzeżenie:

Zawarte informacje nie odzwierciedlają poglądów Biura Mechanizmu Finansowego (BMF) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Wykorzystanie materiałów nie oznacza poparcia BMF, Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub innych interesariuszy Funduszy Norweskich i EOG. BMF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia prawa przez osoby trzecie w kontekście korzystania z materiałów.

 

Disclaimer

The information do not reflect the views of  Financial Mechanism Office (FMO), and they do not purport to be representative of the countries, regions and themes they illustrate. The use of the materials does not imply endorsement by the FMO, the Donor States, the Beneficiary States, or any other stakeholder of the EEA and Norway Grants.

The FMO is not liable for any law infringements by third parties in the context of the operation and use of the media library.

Przewiń na górę
Skip to content