Aktualności / News

7 lipca 2022

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pierwszym newsletterem w ramach projektu (dostępny w języku polskim i angielskim).

KK50+ Erasmus_Newsletter nr 1 pl

KK50+ Erasmus_Newsletter nr 1 eng

KK50+ Erasmus_Newsletter nr 1 pl

 

4 lipca 2022
W dniu 29 czerwca 2022 odbyło się ponadnarodowe spotkanie partnerskie w Saumur we Francji zorganizowane przez Institut Saumurois de la Communication. W spotkaniu wzięło udział łącznie 10 przedstawicieli instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji zaprezentowali rezultaty dotychczas wykonanych prac projektowych: Raporty z badań danych zastanych dotyczących kompetencji kluczowych, w tym w kontekście osób 50+ w Polsce, Hiszpanii, Francji, Norwegii oraz w Unii Europejskiej.
Partnerzy omówili i zaplanowali prace obejmujące kolejne działania projektowe, których celem będzie opracowanie czterech kursów z zakresu: Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet), Kompetencji cyfrowych (Inercia Digital Sl), Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się (Institut Saumurois de la Communication), Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (Deinde sp. z o. o.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 maja 2022

Aktualnie trwają prace badawcze w zakresie analizy danych zastanych dotyczących stanu kształcenia kompetencji kluczowych oraz potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, w tym osób 50+ w krajach partnerskich (w Polsce, Francji, Hiszpanii, Norwegii) oraz w Unii Europejskiej. W prace badawcze są zaangażowani badacze / trenerzy z poszczególnych instytucji partnerskich. W efekcie przeprowadzonych prac powstanie pięć Raportów w (językach narodowych oraz w języku angielskim).

 

25 kwietnia 2022

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z broszurą projektu (w języku polskim i angielskim).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 marca 2022
W dniach 1-2 marca 2022 odbyło się inauguracyjne spotkanie online, którego gospodarzem była Deinde sp. z o. o.
W spotkaniu wzięło udział łącznie ośmiu przedstawicieli instytucji partnerskich stanowiący kadrę zarządzającą oraz merytoryczną poszczególnych instytucji, tj. managerowie, trenerzy, badacze, doradcy zawodowi.
W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje instytucje, przedstawili wstępnie sytuacje problemową w obszarze projektu. Zostały zaprezentowane dobre praktyki w obszarze edukacji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+ oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania zostały zrealizowane także działania koordynacyjne, takie jak prezentacja projektu, harmonogramu, działań, budżetu. Partnerzy poczynili uzgodnienia prac na najbliższe mieniące, omówili zasady komunikacji i współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastrzeżenie:
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji.

Disclaimer:
This Project has received funding from the European Union.
Content expresses the views of its author(s) only.
The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it cont

Przewiń na górę
Skip to content