Aktualności / News

27 maja 2022

W dniach 16-18 maja 2022 w Messynie (Włochy) miało miejsce drugie ponadnarodowe spotkanie partnerskie. Gospodarzem spotkania było Education In Prorgess ITALY. W trakcie spotkania partnerzy zaprezentowali efekty dotychczas zrealizowanych prac: badania danych zastanych obejmującego sytuację społeczno-gospodarczą oraz badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród słuchaczy dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego w krajach partnerskich. W trakcie spotkania zaplanowano także prace na kolejne miesiące realizacji projektu a obejmujące badania kwestionariuszowe wśród kadry edukacji osób dorosłych oraz prace nad grą edukacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 kwietnia

W dniu 20 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne wirtualne spotkanie projektowe. Partnerzy omówili stan prac nad kwestionariuszem ankiety dla dorosłych słuchaczy i uzgodnili terminy na przeprowadzenie badań. Omówiono także agendę zaplanowanego na maj stacjonarnego spotkania ponadnarodowego we Włoszech. Omówiono przyszłe działania projektowe i prace na najbliższe tygodnie.

 

14 marca 2022

W dniu 9 marca 2022 odbyło się kolejne wirtualne spotkanie projektowe. W trakcie spotkania partnerzy omówili dotychczas zrealizowane prace (analizę danych zastanych dotyczącą kontekstu społeczno-gospodarczego w doradztwie i poradnictwie edukacyjnym w poszczególnych krajach partnerskich). Uzgodniono szczegóły dotyczące badań kwestionariuszowych z dorosłymi słuchaczami. Ponadto zrealizowano działania koordynacyjne dotyczące promocji, zarządzania projektem, upowszechniania, rozliczeń finansowych.

 

4 luty 2022

W dniach 25-27 stycznia 2022 odbyło się w formule online pierwsze ponadnarodowe spotkanie instytucji partnerskich otwierające projekt.

W trakcie spotkania nastąpiła prezentacja instytucji partnerskich, projektu (działań, planowanych rezultatów, harmonogramu, budżetu). Partnerzy zaprezentowali także wstępne plany upowszechniania projektu w swoim lokalnym środowisku. Poczyniono ustalenia w kwestiach promocyjnych (strona www projektu, logo).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastrzeżenie:
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji.

Disclaimer:
This Project has received funding from the European Union.
Content expresses the views of its author(s) only.
The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Przewiń na górę
Skip to content