Aktualności

20.12.2022

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET” („Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego”) jest już dostępny w polskiej wersji językowej Raport podsumowujący fazę badawczą zrealizowaną przez 6 instytucji partnerskich.

Każda instytucja partnerska w fazie badawczej przeprowadziła analizę danych zastanych, zorganizowała zogniskowany wywiad grupowy oraz przeprowadziła badania ankietowe w dwóch grupach docelowych: kobietach migrantkach zapisanych do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pośród kadry instytucji sektora VET.

Celem przeprowadzonych badań było:

– poznanie praktyk, narzędzi i metod włączania migrantów, stosowanych obecnie przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w sześciu krajach partnerskich,

– poznanie aktualnych potrzeb i problemów grup docelowych projektu, tj. migrantek oraz kadry pracującej z migrantami w procesie ich włączania do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

20.12.2022

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu instytucje partnerskie zakończyły fazę badawczą, na którą składały się trzy typy badań przeprowadzone w sześciu krajach partnerskich (badania danych zastanych, badania fokusowe oraz badania ankietowe).

Efektem przeprowadzonych przez konsorcjum badań jest Raport Podsumowujący (Synthesis Report), zawierający:

1) omówienie praktyk stosowanych przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) w celu włączania kobiet – migrantek do systemu szkolenia zawodowego;

2) omówienie potrzeb kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Raportem

16.11.2022

W ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” konsorcjum kończy etap badawczy, na który składały się trzy typy badań (badania danych zastanych, badania fokusowe oraz badania ankietowe).

Z przeprowadzonych w sześciu krajach partnerskich badań powstanie Raport Podsumowujący zawierający:

1) omówienie przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) stosowanych praktyk w celu włączenia kobiet – migrantek do systemu szkolenia;

2) omówienie potrzeb kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami.

14 listopada odbyło się także kolejne wirtualne spotkanie partnerskie na którym omówiono prowadzone działania i zaplanowano przyszłe aktywności projektowe.

14.10.2022

ErasmusDays Deinde OpenDay

W ramach ErasmusDays 2022 Deinde zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenie „Dzień Otwarty”.
Miejsce spotkania to siedziba naszego biura. W tym dniu tj.  w piątek 14.10.2022 nasze biuro jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych od godziny 10:00 do 13:00. W tym czasie będziemy prezentować projekt InToC.

Prezentacja jest dostępna na naszej stronie oraz pod linkiem do wydarzenia na naszym Facebooku:

https://fb.me/e/9MCnDnljO

05.10.2022

W ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” prowadzimy badania mające na celu:

1) określenie praktyk stosowanych przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) w celu włączenia kobiet – migrantek do tego procesu;

2) określenie rzeczywistych potrzeb kobiet – migrantek i kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami (kadry zarządzającej, kadry administracyjnej, trenerów, doradców zawodowych, itp.).

W badaniu ankietowym mogą wziąć udział:

  • przedstawiciele kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (np. doradcy zawodowi, trenerzy, edukatorzy, kadra zarządzająca, kadra administracyjna);
  • kobiety – migrantki, biorące udział lub zapisane na szkolenie zawodowe / usługi rynku pracy.

Formularz ankiety jest dostępny zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, a samo wypełnienie krótkiej ankiety zajmuje ok. 2 minut.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODZIELENIA SIĘ Z NAMI PAŃSTWA OPINIAMI POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANKIETY

dostępnej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InTOC

30.09.2022

W ramach projektu Instytucje Partnerskie rozpoczęły prace nad rezultatem numer 2 „platformą cyfrową – projektowanie partycypacyjne z wykorzystaniem teorii zmiany na rzecz integracji kobiet migrantek”. W ramach działania partnerzy przygotowują:

  • metodologię projektowania partycypacyjnego z wykorzystaniem teorii zmiany, która będzie podstawą zaprojektowania platformy cyfrowej,
  • specyfikację platformy,
  • narzędzie samooceny, z którego będą mogły korzystać różne grupy docelowe.

Platforma cyfrowa zostanie docelowo umieszczona na stronie internetowej projektu celem wykorzystania jej przez instytucje sektora kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz wspierania kobiet – migrantek.

14.09.2022

Aktualnie konsorcjum pracuje nad rezultatem nr 1 projektu „kurs szkoleniowy – włączenie kobiet migrantek przy użyciu teorii zmiany”.

Pierwsza faza prac nad rezultatem to badania. Każdy partner przeprowadzi badanie w formie analizy danych zastanych, kwestionariuszy ankiety online oraz zorganizuje badanie fokusowe. Celem fazy badawczej w projekcie jest mapowanie aktualnie stosowanych przez organizacje sektora edukacji i kształcenia zawodowego praktyk na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia zawodowego. Ponadto badania pozwolą zidentyfikować rzeczywiste potrzeb grupy docelowych, tj. kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia zawodowego pracującej z migrantami. Na końcowym etapie badań zostanie sporządzony raport podsumowujący, który zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu.

08.08.2022

Pierwsze Ponadnarodowe Spotkanie w ramach projektu InclusionToC

W dniach 28-29 lipca 2022 roku, w Lublinie odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu InclusionToC (Teoria zmian na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego). W spotkaniu wzięło udział 6 przedstawicieli partnerskich organizacji: Deinde (Polska), IDEC (Grecja), Hip-Hub (Rumunia), LFH albo LHF (Holandia) i RESET (Cypr). Wspólnie zaplanowaliśmy prace projektowe. Pracowaliśmy nad rezultatem projektu, którym jest kurs szkoleniowy w ramach, którego prowadzone są badania danych zastałych, grupy fokusowe i wysyłane są kwestionariusze online. Skupiliśmy się również na opracowaniu programu nauczania. Omówiliśmy strategię upowszechniania.

Zostały przedyskutowane i odesłane do poprawek szkice logo projektu i opracowana została strategia mediów dla projektu. Powstały plany wdrożenia projektu w instytucjach kształcenia i szkolenia. Zajęliśmy się również tematem platformy cyfrowej, której celem jest: Projektowanie partycypacyjne z wykorzystaniem TOC na rzecz integracji kobiet migrantek. Powstał pierwszy szkic tej platformy i zaplanowane zostały działania związane z jej tłumaczeniami. Czas wolny wykorzystaliśmy na zwiedzaniu atrakcji Lublina.

Zobaczcie sami jak wyglądała nasza współpraca :).

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content