Aktualności

20.11.2023

Co słychać w naszym projekcie InclusionToC?

16.11.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane i przeprowadzone przez Deinde w ramach kursu szkoleniowego dla kadry VET z zakresu wykorzystania Teorii zmiany oraz metody partycypacyjnej w procesie włączania migrantek do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Kurs szkoleniowy liczy 30 godzin dydaktycznych i obejmuje 5 modułów szkoleniowych:

 1. Stosowanie Teorii Zmiany z użyciem projektowania partycypacyjnego w organizacjach VET
 2. Analiza sytuacji, zbieranie informacji zwrotnych, angażowanie ludzi i tworzenie strategii integracji dla osób w trudnej sytuacji oraz migrantek
 3. Ustalanie krótko- i długoterminowych celów dla organizacji oraz maksymalizacja efektów
 4. Znaczenie stosowania środków włączających i potrzeba zmian
 5. Korzyści dla organizacji VET i migrantek, ukierunkowanie edukacji VET na przyszłość

 

Pierwsze zajęcia stanowiły wstęp teoretyczny do zagadnień Teorii zmiany i projektowania partycypacyjnego w kontekście integracji migrantek do systemu VET. Niedługo odbędą się kolejne dni szkoleniowe.

09.10.2023

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 7-8 września w ramach projektu „Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET” („Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego”) odbyło się szkolenie online dla kadry instytucji partnerskich z zakresu wdrażania Teorii zmiany w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kurs został przygotowany i przeprowadzony przez naszego greckiego partnera, organizację IDEC.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem instytucje szkoleniowe pracujące z migrantkami zainteresowane udziałem swojej kadry (zarządzającej, administracyjnej, trenerów, doradców) w bezpłatnym 30-godzinnym szkoleniu z zakresu wykorzystania Teorii zmiany oraz metody partycypacyjnej w pracy z migrantkami celem włączania migrantek do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kobiety – migrantki zapraszamy, z kolei, do udziału w bezpłatnym 10-godzinnym kursie z zakresu samorozwoju, umiejętności miękkich oraz kompetencji przywódczych.

28.08.2023

W ramach projektu InToC aktualnie instytucje partnerskie tłumaczą na ojczyste języki opracowane we wcześniejszej fazie projektu materiały szkoleniowe na potrzeby zorganizowania w swoich krajach kursu dla kadry VET z zakresu użycia strategii Teorii Zmiany oraz metody partycypacyjnej w celu włączania kobiet migrantek do systemu szkolenia i kształcenia zawodowego.

We wrześniu kadra instytucji partnerskich odbędzie kurs online przygotowujący do skutecznego pilotowania wdrożeń ToC w instytucjach VET.

04.07.2023

Miło nam poinformować, iż w dniu 21 czerwca 2023 w ramach projektu InToC zorganizowaliśmy dzień informacyjny online. W info day udział wzięło 44 uczestników – przedstawicieli kadry VET.

W ramach spotkania informacyjnego kadra instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego uzyskała informacje na temat:

 • programu i celów szkolenia dla kadry z zakresu wdrażania Teorii zmiany w organizacjach VET,
 • platformy internetowej i narzędzia samooceny do partycypacyjnego projektowania Teorii zmiany w instytucjach szkoleniowych,
 • kursu z zakresu umiejętności miękkich i przywództwa dla kobiet – migrantek.

Uczestnicy mieli możliwość wsiąść udział w dyskusji, zadawać pytania i podzielić się swoimi uwagami.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z info day.

07.06.2023

Czy chcesz uzyskać bezpłatne materiały edukacyjne wspierające pracę z kobietami-migrantkami?

Zapisz się już dziś na INFO DAY projektu InclusionToC i zdobądź cenne narzędzia do swojej pracy!

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym spotkaniu online prosimy o zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvL_elF9MspN36Vx_WmiX7EU3lqVz7VfFwGAh1JlNlg7kXXA/viewform?usp=sf_link

23.05.2023

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET” („Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego”) trwają prace nad materiałami szkoleniowymi dotyczącymi kursu dla kadry VET pt. „Integracja migrantek z wykorzystaniem Teorii Zmiany”.

Każda z 6 instytucji partnerskich przygotowuje materiały, które finalnie będą tworzyć łącznie 30-godzinny kurs dla kadry instytucji szkoleniowych.

Szkolenie zostało podzielone na pięć modułów:

 1. Jak zastosować Teorię Zmiany w organizacjach VET, wykorzystując model partycypacyjny.
 2. Jak analizować sytuację, zbierać informacje zwrotne, angażować ludzi i tworzyć strategie włączenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji i migrantek.
 3. Jak wyznaczać krótko- i długoterminowe cele dla organizacji i jak je stosować, aby zmaksymalizować wpływ.
 4. Znaczenie stosowania działań integracyjnych, dlaczego potrzebna jest zmiana.
 5. Korzyści dla organizacji VET i migrantek, ukierunkowanie edukacji VET na przyszłość.

21.04.2023

Miło nam poinformować iż  w ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” trwają techniczne prace nad cyfrową platformą, która będzie stanowić rezultat nr 2 projektu.

Internetowa platforma zaoferuje łatwy i ekologiczny (bezpapierowy) sposób komunikacji i wymiany pomysłów między zaangażowanymi osobami i instytucjami sektora VET.

Platforma cyfrowa będzie umieszczona na stronie internetowej projektu i będzie dostępna w językach instytucji partnerskich (grecki, niderlandzki, polski, rumuński, włoski i angielski).

Każda chętna organizacja VET będzie mogła na platformie stworzyć przestrzeń organizacyjną (poprzez rejestrację domeny organizacji), dzięki czemu jej kadra i osoby uczące się będą mogły wspólnie pracować i komunikować się.

Platforma poprzez techniczną specyfikację będzie uwzględniać 10 kroków wdrażania Teorii zmiany:

– analiza sytuacji,

– grupa docelowa,

– wpływ,

– rezultaty,

– działania,

– mechanizmy zmiany,

– sekwencjonowanie,

– diagram,

– czynniki włączające,

– założenia.

Dla każdego z 10 kroków platforma cyfrowa zaoferuje zestaw narzędzi i informacji, w jaki sposób wdrożyć krok w instytucji VET.

27.03.2023

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” konsorcjum opracowuje narzędzie do samooceny, które będzie elementem cyfrowej platformy wspierającym instytucje VET w procesie integracji migrantek w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Z narzędzia do samooceny będą mogli korzystać pracownicy instytucji szkoleniowych oraz uczące się lub chcące się kształcić kobiety-migrantki.

Narzędzie będzie się składać z 3 kwestionariuszy, dedykowanych do trzech grup odbiorców:

a) kadry kierowniczej instytucji szkoleniowych,

b) nauczycieli, trenerów, doradców, pracowników administracyjnych instytucji VET,

c) osób szkolących się w instytucjach VET (zwłaszcza migrantek).

Celem każdego kwestionariusza ewaluacyjnego będzie określenie poziomu włączenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania w obszarze 5 klastrów:

 • wsparcia edukacyjnego,
 • wsparcia w usługach zawodowych,
 • wsparcia w zatrudnieniu,
 • wsparcia wielojęzycznego,
 • wsparcia kulturalnego oraz w walce z dyskryminacją i przemocą.

24.02.2023

Miło nam poinformować iż  w ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” 6 instytucji partnerskich opracowało metodologię oraz specyfikację przyszłej platformy online, która będzie mogła być wykorzystywana przez instytucje VET w procesie wdrażania Teorii zmiany w ich instytucji.

Cyfrowa Platforma będzie jednym z trzech rezultatów projektu. Będzie się charakteryzować:

 • Podejściem 360 stopni: angażowaniem różnych kategorii pracowników instytucji VET (kadry kierowniczej, nauczycieli, trenerów, pracowników administracyjnych) oraz uczących się kobiet – migrantek,
 • Łatwym sposobem komunikacji i wymiany myśli pomiędzy zaangażowanymi osobami,
 • Dostępnością narzędzi, wiedzy i przykładowych działań na rzecz równego uczestnictwa,
 • Narzędziem do samooceny bieżących praktyk i stosowanych rozwiązań przez instytucje VET.

Dostęp do platformy będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej projektu InclusionTOC https://theoryofchange4inclusion.eu/educational-tools/ zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych.

20.01.2023

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET” („Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego”) trwają prace nad ramowym programem szkoleniowym pt. „Integracja migrantek z wykorzystaniem Teorii Zmiany”.

Celem kursu będzie przeszkolenie kadry instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w zakresie stosowania Teorii Zmiany w procesie włączenia migrantek do systemu VET.

Teoria zmiany to metodologia planowania, uczestnictwa i oceny w celu promowania zmian. Teoria zmian określa długoterminowe cele, a następnie odwzorowuje je wstecz, aby zidentyfikować niezbędne warunki wstępne.

Teoria zmiany jest narzędziem pomagającym instytucjom szkoleniowym opisać potrzebę, którą starają się zaspokoić, zmiany, które chcą wprowadzić oraz działania, które planują zrealizować.

Szkolenie dla kadry VET, będzie podzielone na moduły tematyczne i zostanie zaplanowane do realizacji w ciągu 5 dni. Każdy dzień szkolenia będzie obejmował 6 godzin dydaktycznych. Program szkolenia jest zaplanowany w sposób aktywizujący, aby poprzez ćwiczenia i zajęcia warsztatowe angażować uczestników.

20.12.2022

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET” („Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego”) jest już dostępny w polskiej wersji językowej Raport podsumowujący fazę badawczą zrealizowaną przez 6 instytucji partnerskich.

Każda instytucja partnerska w fazie badawczej przeprowadziła analizę danych zastanych, zorganizowała zogniskowany wywiad grupowy oraz przeprowadziła badania ankietowe w dwóch grupach docelowych: kobietach migrantkach zapisanych do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pośród kadry instytucji sektora VET.

Celem przeprowadzonych badań było:

– poznanie praktyk, narzędzi i metod włączania migrantów, stosowanych obecnie przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w sześciu krajach partnerskich,

– poznanie aktualnych potrzeb i problemów grup docelowych projektu, tj. migrantek oraz kadry pracującej z migrantami w procesie ich włączania do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

20.12.2022

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu instytucje partnerskie zakończyły fazę badawczą, na którą składały się trzy typy badań przeprowadzone w sześciu krajach partnerskich (badania danych zastanych, badania fokusowe oraz badania ankietowe).

Efektem przeprowadzonych przez konsorcjum badań jest Raport Podsumowujący (Synthesis Report), zawierający:

1) omówienie praktyk stosowanych przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) w celu włączania kobiet – migrantek do systemu szkolenia zawodowego;

2) omówienie potrzeb kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Raportem

16.11.2022

W ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” konsorcjum kończy etap badawczy, na który składały się trzy typy badań (badania danych zastanych, badania fokusowe oraz badania ankietowe).

Z przeprowadzonych w sześciu krajach partnerskich badań powstanie Raport Podsumowujący zawierający:

1) omówienie przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) stosowanych praktyk w celu włączenia kobiet – migrantek do systemu szkolenia;

2) omówienie potrzeb kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami.

14 listopada odbyło się także kolejne wirtualne spotkanie partnerskie na którym omówiono prowadzone działania i zaplanowano przyszłe aktywności projektowe.

14.10.2022

ErasmusDays Deinde OpenDay

W ramach ErasmusDays 2022 Deinde zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenie „Dzień Otwarty”.
Miejsce spotkania to siedziba naszego biura. W tym dniu tj.  w piątek 14.10.2022 nasze biuro jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych od godziny 10:00 do 13:00. W tym czasie będziemy prezentować projekt InToC.

Prezentacja jest dostępna na naszej stronie oraz pod linkiem do wydarzenia na naszym Facebooku:

https://fb.me/e/9MCnDnljO

05.10.2022

W ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” prowadzimy badania mające na celu:

1) określenie praktyk stosowanych przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) w celu włączenia kobiet – migrantek do tego procesu;

2) określenie rzeczywistych potrzeb kobiet – migrantek i kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami (kadry zarządzającej, kadry administracyjnej, trenerów, doradców zawodowych, itp.).

W badaniu ankietowym mogą wziąć udział:

 • przedstawiciele kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (np. doradcy zawodowi, trenerzy, edukatorzy, kadra zarządzająca, kadra administracyjna);
 • kobiety – migrantki, biorące udział lub zapisane na szkolenie zawodowe / usługi rynku pracy.

Formularz ankiety jest dostępny zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, a samo wypełnienie krótkiej ankiety zajmuje ok. 2 minut.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODZIELENIA SIĘ Z NAMI PAŃSTWA OPINIAMI POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANKIETY

dostępnej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InTOC

30.09.2022

W ramach projektu Instytucje Partnerskie rozpoczęły prace nad rezultatem numer 2 „platformą cyfrową – projektowanie partycypacyjne z wykorzystaniem teorii zmiany na rzecz integracji kobiet migrantek”. W ramach działania partnerzy przygotowują:

 • metodologię projektowania partycypacyjnego z wykorzystaniem teorii zmiany, która będzie podstawą zaprojektowania platformy cyfrowej,
 • specyfikację platformy,
 • narzędzie samooceny, z którego będą mogły korzystać różne grupy docelowe.

Platforma cyfrowa zostanie docelowo umieszczona na stronie internetowej projektu celem wykorzystania jej przez instytucje sektora kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz wspierania kobiet – migrantek.

14.09.2022

Aktualnie konsorcjum pracuje nad rezultatem nr 1 projektu „kurs szkoleniowy – włączenie kobiet migrantek przy użyciu teorii zmiany”.

Pierwsza faza prac nad rezultatem to badania. Każdy partner przeprowadzi badanie w formie analizy danych zastanych, kwestionariuszy ankiety online oraz zorganizuje badanie fokusowe. Celem fazy badawczej w projekcie jest mapowanie aktualnie stosowanych przez organizacje sektora edukacji i kształcenia zawodowego praktyk na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia zawodowego. Ponadto badania pozwolą zidentyfikować rzeczywiste potrzeb grupy docelowych, tj. kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia zawodowego pracującej z migrantami. Na końcowym etapie badań zostanie sporządzony raport podsumowujący, który zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu.

08.08.2022

Pierwsze Ponadnarodowe Spotkanie w ramach projektu InclusionToC

W dniach 28-29 lipca 2022 roku, w Lublinie odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu InclusionToC (Teoria zmian na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego). W spotkaniu wzięło udział 6 przedstawicieli partnerskich organizacji: Deinde (Polska), IDEC (Grecja), Hip-Hub (Rumunia), LFH albo LHF (Holandia) i RESET (Cypr). Wspólnie zaplanowaliśmy prace projektowe. Pracowaliśmy nad rezultatem projektu, którym jest kurs szkoleniowy w ramach, którego prowadzone są badania danych zastałych, grupy fokusowe i wysyłane są kwestionariusze online. Skupiliśmy się również na opracowaniu programu nauczania. Omówiliśmy strategię upowszechniania.

Zostały przedyskutowane i odesłane do poprawek szkice logo projektu i opracowana została strategia mediów dla projektu. Powstały plany wdrożenia projektu w instytucjach kształcenia i szkolenia. Zajęliśmy się również tematem platformy cyfrowej, której celem jest: Projektowanie partycypacyjne z wykorzystaniem TOC na rzecz integracji kobiet migrantek. Powstał pierwszy szkic tej platformy i zaplanowane zostały działania związane z jej tłumaczeniami. Czas wolny wykorzystaliśmy na zwiedzaniu atrakcji Lublina.

Zobaczcie sami jak wyglądała nasza współpraca :).

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content