Aktualności

19.05.2023

Wspaniałe wieści z frontu ekologicznego! Jesteśmy bardzo dumni, że możemy ogłosić, iż Deinde, brało udział w wyjątkowym ponadnarodowym spotkaniu w Rzymie z naszym włoskim partnerem – Prometeo. To było niezwykłe wydarzenie, które odbyło się w dniach 13-14 maja 2023 roku w ramach projektu GreenMinds.

Spotkanie było poświęcone dyskusjom i opracowywaniu konkretnych działań, mających na celu promowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze edukacji VET (Vocational Education and Training).

Podczas spotkania mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych dotychczasowych osiągnięć. Z dumą przedstawiliśmy już zrealizowane działania, które przyczyniły się do promowania ochrony środowiska naturalnego oraz propagowania świadomości ekologicznej. Nasze badania dotyczące ekologicznych praktyk CSR w instytucjach VET oraz małych i średnich przedsiębiorstwach wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania.

Nie tylko mogliśmy podzielić się naszymi sukcesami, ale również wspólnie omawialiśmy planowane działania, które zamierzamy zrealizować w ramach projektu GreenMinds. Jeden z naszych głównych celów to stworzenie podręcznika edukacyjnego.

Ponadto, podczas spotkania, omawialiśmy również rozwijanie platformy online, która będzie służyła jako narzędzie do wymiany informacji, idei i najlepszych praktyk w zakresie ekologicznych praktyk CSR. Chcemy, aby ta platforma stała się miejscem, gdzie eksperci, nauczyciele i osoby z sektora VET mogą się spotykać, współpracować i inspirować się nawzajem, tworząc silną społeczność edukacyjną.

Jesteśmy niezmiernie podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość projektu GreenMinds. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki z partnerem Prometeo przyniosą znaczący wkład w ochronę naszej planety i tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości w sektorze VET i przedsiębiorstw. Projekt GreenMinds to nie tylko nasza inicjatywa, ale także siła wspólnego działania, która inspiruje innych do podjęcia konkretnych działań na rzecz środowiska.

Dzięki temu spotkaniu w Rzymie, nasze zespoły międzynarodowe miały okazję nawiązać głębszą współpracę, dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz inspirować się nawzajem. Było to nie tylko ważne dla nas jako firm, ale również dla naszej społeczności. Jesteśmy przekonani, że tylko poprzez partnerstwo i współpracę możemy osiągnąć realne zmiany i przyspieszyć proces tworzenia zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Wierzymy, że nasza firma Deinde i partner Prometeo mają moc, wiedzę i determinację, aby napędzać zmiany i być pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszym wspólnym działaniom i projekcie GreenMinds, stajemy się aktywnymi uczestnikami globalnej walki o przyszłość naszej planety.

31.03.2023

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu Green Minds dostępny jest już Końcowy Raport z badania ankietowego w Polsce i we Włoszech w zakresie ekologicznego CSR w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wyniki badań pokazują nam, iż instytucje VET są istotnie zainteresowane wdrażaniem ekologicznych rozwiązań w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie kadra VET wskazała na potrzebę zdobywania wiedzy i umiejętności w jaki sposób opracowywać, wdrażać oraz informować swoje otoczenie i grupy docelowe o realizowanych pro-środowiskowych działaniach i praktykach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem, który dostępny jest w angielskiej i polskiej wersji językowej.

22.02.2023

Zachęcamy instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego do odkrywania ekologicznych pomysłów i praktyk w zakresie CSR oraz nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami, dla których kwestie związane ze zmianami klimatu i ochroną środowiska są ważne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekologicznym CSR oraz korzyściach dla Twojej instytucji z wdrażania w organizacjach edukacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku? Zarejestruj się bezpłatnie na Green Social VET Network dostępnej pod linkiem https://www.prometeodigitale.eu/login/signup.php

Już wkrótce na platformie będą dostępne bezpłatne kursy edukacyjne w zakresie:

– CSR and the 2030 Agenda for Sustainable Development and business,

– The standard SA8000 and environmental protection,

oraz wiele ciekawych materiałów z zakresu ekologicznego CSR.

Kursy będą dostępne w wersji polsko i angielskojęzycznej.

Projekt GreenMinds: Green Education for VET and small enterprises

27.10.2022

W ramach projektu „Green Minds” instytucje partnerskie zakończyły analizę danych zastanych, których efektem jest Raport „CSR Content Report” zawierający:

– wprowadzenie teoretyczne do pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w obszarze ekologii,

– przykłady dobrych praktyk CSR w obszarze ekologii w Polsce, we Włoszech i na świecie,

– cele i przykłady możliwych programów szkoleniowych z zakresu ekologicznego CSR w instytucjach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego,

– profile instytucji sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz spoza sektora VET w Polsce i we Włoszech, stosujących strategie społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze ekologii,

– odnośniki do dodatkowych materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Raportem, który jest dostępny w 3 wersjach językowych (po polsku, angielsku i włosku).

05.10.2022

W ramach projektu Green Minds aktualnie trwają prace dotyczące działania numer 2

„The creation of a CSR training content programme”. Partnerzy prowadzą badania danych zastanych. Końcowym efektem prac będzie Raport „CSR Content Report” zawierający:

  1. wprowadzenie teoretyczne do pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w obszarze ekologii,
  2. przykłady dobrych praktyk CSR w obszarze ekologii w Polsce i we Włoszech,
  3. cele i przykłady możliwych programów szkoleniowych z zakresu ekologicznego CSR w instytucjach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego,
  4. profile instytucji sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz spoza sektora VET w Polsce i we Włoszech, stosujących strategie społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze ekologii,
  5. odnośniki do dodatkowych materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
  6. literaturę przedmiotu.

04.08.2022

Pierwsze Ponadnarodowe Spotkanie w ramach projektu GreenMinds

W dniach 20-23 lipca 2022 roku, w Lublinie (Polska) odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu GreenMinds. Partnerzy projektu, Deinde i Prometeo spotkali się, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane z rozpowszechnianiem, komunikacją i ewaluacją. Podczas spotkania rozmawialiśmy o znaczeniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)  w zakresie działań ekologicznych. Zaplanowaliśmy przebieg wstępnych prac badawczych, zasady stworzenia w projekcie sieci wymiany „Green Social Network”. Poczyniliśmy ustalenia dotyczące prac nad opracowaniem programu szkolenia w zakresie CSR dla instytucji sektora VET oraz stworzyliśmy wzory dokumentów, na których będziemy pracować.

W czasie wolnym Polacy oraz Włosi wspólnie zwiedzili Lublin będąc w Podziemnej Trasie Lubelskiej, oglądając panoramę Lublina z tarasów CSK, jedząc wspólną kolację oraz inspirując się wystawą Tamary Łempickiej w Zamku Lubelskiem. Ostatniego dnia na kilka godzin przed odlotem włoskich partnerów odbyło się krótkie spotkanie w siedzibie biura Deinde i w swobodnej atmosferze, zgodnie podsumowane zostały wszystkie plany i ustalenia. Na koniec koordynatorzy projektu pożegnali Prometo dziękując za zaangażowanie i przybycie. To były 3 dni pełne wrażeń.

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content