Aktualności

15.11.2023

Z przyjemnością informujemy, iż w okresie od 23 do 26 października 2023 roku miało miejsce spotkanie partnerskie w ramach projektu “Reaching the Stars”. Wydarzenie odbyło się w miejscowości Celje w Słowenii, a gospodarzem była Ljudska univerza Celje.

W trakcie spotkania instytucje partnerskie omówiły dotychczas zrealizowane działania w ramach rezultatów projektu nr 1 – 3 oraz zaplanowały końcowe prace nad rezultatem nr 3 (narzędzia online z zakresu doradztwa i poradnictwa dla dorosłych słuchaczy).

Partnerzy przedyskutowali także oraz zaplanowali finalne działania upowszechniające rezultaty w ramach projektu, które będą organizowane na początku 2024 roku. 

09.10.2023

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Reaching the Stars” aktualnie konsorcjum prowadzi prace nad rezultatem nr 3 – cyfrowe materiały z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjnego dla osób dorosłych.

Tworzona platforma cyfrowa będzie zawierała materiały i narzędzia przydatne osobom dorosłym do rozwijania: motywacji, autorefleksji, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości czy orientacji na przyszłość.

W drugiej połowie października Partnerzy spotkają się w Celje (Słowenia), aby dokonać oceny dotychczasowych działań i zaplanować pracę na kolejne miesiące realizacji projektu. Gospodarzem spotkania będzie Ljudska univerza Celje.

05.08.2023

Odkryj swój potencjał! Karciane gry edukacyjne – Reaching The Stars. Rozwijaj się i zdobywaj nowe możliwości!

Miło nam poinformować, iż do naszego biura w Lublinie właśnie dotarły nowiutkie rezultaty projektu „Reaching The Stars”.

Karciane gry doradcy i dorośli słuchacze będą mogli wykorzystywać w trakcie zarówno grupowego, jak i indywidualnego doradztwa edukacyjnego oraz poradnictwa.

Dzięki kartom edukacyjnym uczestnicy uzyskają wgląd w posiadane lub brakujące kompetencje i umiejętności. Uczestnicy doradztwa będą także mogli zapoznać się z różnymi możliwościami edukacyjnymi i zawodowymi na przyszłość. Dzięki grom poszerzą swoje przyszłe horyzonty edukacyjne i zawodowe.

12.07.2023

Miło nam poinformować, że w ramach projektu “Reaching the Stars” konsorcjum kończy prace nad Podręcznikiem poradnictwa i doradztwa oraz edukacyjnymi grami karcianymi do wykorzystania w doradztwie edukacyjnym.

Materiały edukacyjne wkrótce będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, szczególnie kadry doradców i nauczycieli pracujących z osobami dorosłymi.

11.05.2023

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że bierzemy udział w warsztacie w ramach projektu “Reaching the Stars”!

Wspólnie z naszymi partnerami testujemy wyniki projektu, który ma na celu promowanie motywacji dorosłych uczniów, poczucia własnej skuteczności, poczucia własnej wartości i orientacji na przyszłość. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością poznania nowych narzędzi i metod, które pomogą nam w dalszym rozwoju. Dziękujemy naszym partnerom za zaangażowanie w projekcie i za to, że możemy wziąć udział w takiej inicjatywie. Będziemy Was informować o postępach!

04.05.2023

Już w maju w ramach projektu Reaching the Stars dorośli słuchacze oraz edukatorzy wezmą udział w warsztacie w Milazzo we Włoszech, w trakcie którego zostaną zaprezentowane i przetestowane wypracowane dotychczas rezultaty projektu.

Uczestnicy (uczniowie i edukatorzy) będą m. in. korzystać z opracowanych gier karcianych, które maja na celu:

  • dać uczestnikom wgląd w posiadane lub brakujące kompetencje i umiejętności,
  • pomóc im zapoznać się z różnymi możliwościami edukacyjnymi i zawodowymi, jakie mają w przyszłości,
  • poszerzyć ich przyszłe horyzonty edukacyjne / zawodowe.

26.01.2023

Ponadnarodowe spotkanie w Lublinie

Z przyjemnością informujemy iż w dniach 16-19.01.2023 w Lublinie odbyło się ponadnarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu „Reaching the Stars”. W spotkaniu łącznie udział wzięło 12 przedstawicieli 4 instytucji partnerskich: z Polski (Deinde Sp. Z o. o.), Finlandii (Tyóvaen Akatemia), Włoch (Education In Progress) oraz Słowenii (Ljudska Univerza Celje).

W trakcie spotkania instytucje partnerskie omówiły dotychczas wykonane prace w ramach pierwszego i drugiego rezultatu projektu, tj. podsumowanie przeprowadzonych badań, prezentacja transnarodowego podręcznika najlepszych praktyk poradnictwa i doradztwa w uczeniu się dorosłych i prezentacja wstępnej wizualizacji pedagogicznej gry karcianej dla dorosłych słuchaczy, w tym propozycja szczegółowych kompetencji w ramach 8 kompetencji kluczowych.

Ponadto zaplanowano przyszłe działania projektowe oraz prace w ramach rezultatu nr 3 dotyczące stworzenia cyfrowych narzędzi online do promowania motywacji, autorefleksji i poczucia własnej skuteczności, poczucia własnej wartości i orientacji na przyszłość.

W czasie wolnym goście mieli okazję zobaczyć Lublin i jego kulturalne zakątki. Wszyscy mogli samodzielnie przygotować i skosztować lokalnego przysmaku — cebularza.

Prace w ramach projektu są kontynuowane w ramach owocnej współpracy 4 instytucji sektora edukacji osób dorosłych.

16.11.2022

W ramach projektu „Reaching the Stars” konsorcjum pracuje aktualnie nad dwoma rezultatami. Pierwszym będzie Podręcznik z zakresu doradztwa dla kadry, a drugim karciana gra edukacyjna.

Instytucje partnerskie przeprowadzają m. in. badania ankietowe z edukatorami osób dorosłych.

14 listopada odbyło się także kolejne wirtualne spotkanie partnerskie, na którym omówiono bieżące prace w ramach projektu i zaplanowano kolejne działania.

12.09.2022

W ramach projektu „Reaching the Stars” aktualnie trwają prace nad rezultatem nr 1 – materiały edukacyjne dla dorosłych słuchaczy.
Instytucje partnerskie dotychczas przeprowadziły trzy rodzaje badań:

— desk reserach,

— ankiety z dorosłymi słuchaczami,

— wywiady z edukatorami osób dorosłych.

17 sierpnia odbyło się online trzecie spotkanie partnerskie, na którym omówiono dotychczas zrealizowane działania i zaplanowano kolejne prace projektowe.

27.05.2022

Drugie Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projektu Reaching the Stars

W dniach 16-18 maja 2022 w Messynie (Włochy) miało miejsce drugie ponadnarodowe spotkanie partnerskie. Gospodarzem spotkania było Education In Prorgess ITALY. W trakcie spotkania partnerzy zaprezentowali efekty dotychczas zrealizowanych prac: badania danych zastanych obejmującego sytuację społeczno-gospodarczą oraz badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród słuchaczy dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego w krajach partnerskich.

 W trakcie spotkania zaplanowano także prace na kolejne miesiące realizacji projektu a obejmujące badania kwestionariuszowe wśród kadry edukacji osób dorosłych oraz prace nad grą edukacyjną.

26.04.2022

W dniu 20 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne wirtualne spotkanie projektowe. Partnerzy omówili stan prac nad kwestionariuszem ankiety dla dorosłych słuchaczy i uzgodnili terminy na przeprowadzenie badań. Omówiono także agendę zaplanowanego na maj stacjonarnego spotkania ponadnarodowego we Włoszech. Omówiono przyszłe działania projektowe i prace na najbliższe tygodnie.

14.03.2022

W dniu 9 marca 2022 odbyło się kolejne wirtualne spotkanie projektowe. W trakcie spotkania partnerzy omówili dotychczas zrealizowane prace (analizę danych zastanych dotyczącą kontekstu społeczno-gospodarczego w doradztwie i poradnictwie edukacyjnym w poszczególnych krajach partnerskich). Uzgodniono szczegóły dotyczące badań kwestionariuszowych z dorosłymi słuchaczami. Ponadto zrealizowano działania koordynacyjne dotyczące promocji, zarządzania projektem, upowszechniania, rozliczeń finansowych.

04.02.2022

Pierwsze Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projektu Reaching the Stars

W dniach 25-27 stycznia 2022 odbyło się w formule online pierwsze ponadnarodowe spotkanie instytucji partnerskich otwierające projekt.

W trakcie spotkania nastąpiła prezentacja instytucji partnerskich, projektu (działań, planowanych rezultatów, harmonogramu, budżetu). Partnerzy zaprezentowali także wstępne plany upowszechniania projektu w swoim lokalnym środowisku. Poczyniono ustalenia w kwestiach promocyjnych (strona www projektu, logo).

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content