Aktualności

14.03.2023

Trzecie spotkanie partnerskie

7 Marca br. odbyło się 3cie międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”, Erasmus+. Organizacją goszczącą był nasz hiszpański Partner – ID.

Podczas spotkania Partnerzy przedstawili raporty z testowania kursów we Francji Institut Saumurois de la Communication (ISC), Norwegii Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Hiszpanii Inercia Digital (ID) i Polsce (Deinde).

Zaplanowano również dalsze prace związane trzecim rezultatem projektu – Wytycznymi dla organizacji chcących wdrożyć kursy z zakresu kompetencji kluczowych opracowane i przetestowane w projekcie.

Partnerskie organizacje edukacyjne opracowały dotychczas i przetestowały 4 kursy sprofilowane na osoby po 50 tym roku życiu: Kurs z zakresu tworzenia i rozumienia informacji, Kurs z zakresu kompetencji cyfrowych, Kurs z zakresu przedsiębiorczości osobistej oraz Kurs z zakresu kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczenia się.

Na każdy kurs składa się kompletna dokumentacja pozwalająca trenerom przygotować się i przeprowadzić zajęcia, w tym: syllabus, podręcznik trenera zawierający szczegółowe scenariusze zajęć, materiały szkoleniowe dla uczestników (prezentacje, ćwiczenia), kwestionariusze ankiet, narzędzia oceniające osiągnięcie celów edukacyjnych. Po zakończeniu prac merytorycznych w projekcie, nastąpi faza upowszechniania i dokumentacja kursów będzie udostępniana bezpłatnie, na zasadach wolnych licencji, wszystkim zainteresowanych osobom i instytucjom.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www projektu https://kk50plus.eu/ oraz facebooka projektu https://www.facebook.com/KK50plus/

21.02.2023

Wczoraj zakończyliśmy testowanie kursu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu KK50+ Erasmus+. Testowanie swoich kursów z zakresu kompetencji kluczowych zakończyli także nasi Partnerzy z Francji i Hiszpanii. Testowanie trwa nadal w Norwegii.

20.02.2023 przeprowadziliśmy ostatnie zajęcia, Moduł 3. „Projekty w moim życiu”!

Uczestnicy szkolenia uczyli się przekształcać swoje pomysły w plan i działanie poprzez tworzenie projektów osobistych.

Wszelkie informacje dotyczące naszego projektu znajdziesz w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/KK50plus

oraz na stronach internetowych:

https://kk50plus.eu/

16.02.2023

W ramach projektu KK50+ Erasmus+ odbywa się testowanie kursów z kompetencji kluczowych.

Testowanie odbywa się w Polsce, Hiszpanii, Francji i Norwegii.

08.02.2023 Deinde prowadziło kolejne zajęcia, w tym Moduł „Ekologia w moim życiu”! Nieustannie sprawdzamy naszą wiedzę i dzięki testowaniu zdobywamy całkiem nową.

Wszystkich informacji o postępach projektu w projektowaniu możesz dowiedzieć się zaglądając na te media:

https://www.facebook.com/KK50plus

oraz strony internetowe:

https://kk50plus.eu/

15.01.2023

W ramach projektu KK50+ Erasmus+ odbywa się testowanie kursów z kompetencji kluczowych.

Testowanie odbywa się w Polsce, Hiszpanii, Francji i Norwegii.

Deinde testuje kurs dotyczący Przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej.

Nasi trenerzy przygotowali szkolenia uwzględniając specyfikę uczenia się osób 50+. Pierwsze z nich odbyło się 11.01.2023. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest samoświadomość, jak odróżnić samoświadomość wewnętrzną i zewnętrzną oraz jak wykorzystywać metodę 4P.

Zaangażowane w projekt osoby podzieliły się swoimi wrażeniami. Wszelkie uwagi będą wzięte pod uwagę i wykorzystane podczas kolejnych kursów, które odbędą się już niedługo.

Na etapie testowania zbierane są opinie uczestników i trenerów, celem stworzenia ostatecznej wersji kursów.

Następnie cała dokumentacja umożliwiająca przeprowadzanie danego kursu zostanie bezpłatnie (na zasadzie wolnej licencji) udostępniona dla wszystkich zainteresowanych.

15.12.2022

Dzisiaj nasz partner Inercia Digital rozpoczął testowanie z dorosłymi na #DigitalCompetences rozpoczynając od bardzo ważnego tematu – „Bezpieczeństwo”

25.10.2022

W zeszły piątek 21.10.2022 w ramach projeku KK50+ odbyło się kolejne spotkanie on line, dotyczące realizacji drugiego rezultatu (moduły szkolenia z kompetencji kluczowych dla osób w wieku 50+).  W spotkaniu uczestniczyli: Deinde Sp. z o.o.,  Institut Saumurois de la Communication, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) oraz Inercia Digital. Dyskusje obejmowały konkretne metody  zastosowane przez konsorcjum w procesie realizacji rezultatu numer 2.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy i mamy pewność, że moduły są opracowane na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony projektu oraz Facebooka projektu:

03.10.2022

Konsorcjum aktualnie opracowuje 4 kursy szkoleniowe z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+. Kursy dotyczą:

  1. umiejętności rozumienia i tworzenia informacji,
  2. kompetencji cyfrowych,
  3. kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,
  4. kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Każda z instytucji partnerskich przygotowuje samodzielnie jeden kurs oraz dodatkowo współuczestniczy w opracowywaniu pozostałych trzech kursów, dzieląc się swoimi uwagami, rekomendacjami, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w grupie osób 50+.

07.07.2022

Pierwszy Newsletter dostępny już w zakładce Materiały promocyjne (dostępny w języku polskim i angielskim).

04.07.2022

Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projketu KK 50+

W dniu 29 czerwca 2022 odbyło się ponadnarodowe spotkanie partnerskie w Saumur we Francji zorganizowane przez Institut Saumurois de la Communication. W spotkaniu wzięło udział łącznie 10 przedstawicieli instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji zaprezentowali rezultaty dotychczas wykonanych prac projektowych: Raporty z badań danych zastanych dotyczących kompetencji kluczowych, w tym w kontekście osób 50+ w Polsce, Hiszpanii, Francji, Norwegii oraz w Unii Europejskiej.

Partnerzy omówili i zaplanowali prace obejmujące kolejne działania projektowe, których celem będzie opracowanie czterech kursów z zakresu: Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet), Kompetencji cyfrowych (Inercia Digital Sl), Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się (Institut Saumurois de la Communication), Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (Deinde sp. z o. o.).

09.05.2022

Aktualnie trwają prace badawcze w zakresie analizy danych zastanych dotyczących stanu kształcenia kompetencji kluczowych oraz potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, w tym osób 50+ w krajach partnerskich (w Polsce, Francji, Hiszpanii, Norwegii) oraz w Unii Europejskiej. W prace badawcze są zaangażowani badacze / trenerzy z poszczególnych instytucji partnerskich. W efekcie przeprowadzonych prac powstanie pięć Raportów w (językach narodowych oraz w języku angielskim).

04.03.2022

Inauguracyjne Spotkanie Online

W dniach 1-2 marca 2022 odbyło się inauguracyjne spotkanie online, którego gospodarzem była Deinde sp. z o. o.
W spotkaniu wzięło udział łącznie ośmiu przedstawicieli instytucji partnerskich stanowiący kadrę zarządzającą oraz merytoryczną poszczególnych instytucji, tj. managerowie, trenerzy, badacze, doradcy zawodowi.
W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje instytucje, przedstawili wstępnie sytuacje problemową w obszarze projektu.

Zostały zaprezentowane dobre praktyki w obszarze edukacji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+ oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania zostały zrealizowane także działania koordynacyjne, takie jak prezentacja projektu, harmonogramu, działań, budżetu. Partnerzy poczynili uzgodnienia prac na najbliższe mieniące, omówili zasady komunikacji i współpracy.

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content