Aktualności

20.11.2023

Dnia 14 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie poświęcone upowszechnianiu bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Organizacja tego wydarzenia była elementem Programu Erasmus+, Akcji kluczowej KA220-ADU Partnerstwa na rzecz współpracy, projektu “Kompetencje kluczowe dla osób 50+”, o numerze 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035200.

Uczestnicy i uczestniczki, reprezentujący instytucje sektora edukacji osób dorosłych oraz pracodawców, mieli okazję otrzymać dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, ułatwiających proces organizacji i
prowadzenia kształcenia z zakresu kompetencji kluczowych dla osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia. Materiały te zostały stworzone przez międzynarodowe konsorcjum czterech organizacji edukacyjnych z Europy: Deinde sp. z o.o. (Polska), Instytut Saumurois de la Communication (Francja), INERCIA DIGITAL SL (Hiszpania), Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (Norwegia).

Podczas spotkania omówiono trzy kluczowe rezultaty projektu:

(1) Metodologię kursów szkoleniowych “Kompetencje kluczowe dla osób 50+” z częścią badawczą,

(2) Cztery kursy kompetencji kluczowych dla osób 50+ opracowane przez międzynarodowe Konsorcjum organizacji edukacyjnych i wspierających
edukację z Europy:

 • Rozumienie i tworzenie informacji,
 • Kompetencje cyfrowe,
 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
 • Przedsiębiorczość,

(3) Wytyczne dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dlaosób 50+.   

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE.  Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

23.10.2023

Stacjonarne spotkanie upowszechniające bezpłatne materiały edukacyjne

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji sektora edukacji osób dorosłych (trenerów, edukatorów, doradców, organizatorów kształcenia) oraz przedstawicieli pracodawców na spotkanie realizowane w ramach Programu Erasmus+, Akcja kluczowa KA220-ADU Partnerstwa na rzecz współpracy, projekt „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”, nr 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035200. 

Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w Hotelu Victoria w Lublinie (adres: ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin).

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie procesu kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia, w zakresie tzw. kompetencji kluczowych. Materiały te zostały opracowane przez międzynarodowe konsorcjum czterech organizacji edukacyjnych z Europy: Deinde sp. z o.o. (Polska) – Lider konsorcjum, Instytut Saumurois de la Communication (Francja), INERCIA DIGITAL SL (Hiszpania), Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (Norwegia). W ramach kompetencji kluczowych nauczane są tzw. umiejętności podstawowe, których rozwijanie staje się coraz istotniejsze dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Przejawem potrzeby doskonalenia tychże umiejętności są konkursy im poświęcone ogłaszane w różnych regionach kraju. 

Agenda 

09:00 – 09:30 Rejestracja

09:30 – 11:30 Prezentacja bezpłatnych materiałów edukacyjnych do kształcenia osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych (kompetencje cyfrowe, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości)

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 Sesja pytań i odpowiedzi/dyskusja, konsultacje indywidualne dla chętnych

Zachęcamy do zgłaszania. Można zgłosić więcej niż jedną osobę z danej organizacji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia poprzez formularz online dostępny pod linkiem: https://forms.gle/x1BW2ZZUrg8QbWxN8

lub poprzez kod QR

(skieruj aparat smartfona aby przejść do formularza)

W przypadku trudności prosimy o kontakt mailowy na adres: m.zun@deinde.pl / info@deinde.pl lub telefoniczny: 786 943 755

 

Podczas spotkania opowiemy o trzech rezultatach projektu:

(1) Metodologii kursów szkoleniowych „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” z częścią badawczą,

(2) Czterech kursów kompetencji kluczowych dla osób 50+ opracowanych przez międzynarodowe Konsorcjum organizacji edukacyjnych i wspierających edukację z Europy:

 • Kursu kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • Kursu kompetencji cyfrowych,

 • Kursu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • Kursu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,

(3) Wytycznych dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+.

Opracowane w projekcie rezultaty będą udostępnione jako bezpłatne materiały, gotowe do pobrania na stronie internetowej.

Każdy kurs składa się z:

  1. Sylabusa z programem nauczania – dokument zawierający informacje na temat danego kursu, w tym m.in. cele uczenia się, metody nauczania, wymagania wstępne, warunki techniczne realizacji kursu, struktura kursu wraz z wykazem godzin dydaktycznych, przydatną literaturę, szczegółowy opis treści w programie nauczania.

  2. Materiałów/instrukcji dla edukatorów, trenerów – szczegółowy scenariusz prowadzenia zajęć z treścią, którą trener/ka ma przekazać uczestnikom/czkom, ćwiczenia, instrukcje, prezentacje itp.). Podręcznik umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie kursu także tym trenerom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w danym obszarze tematycznym.

  3. Prezentacje są dostępne w formacie .ppt – do pobrania i wyświetlenia w trakcie kursu.

  4. Materiałów szkoleniowych dla uczestników – zbiór ćwiczeń, kart pracy, opisów aktywności, materiałów edukacyjnych w postaci skryptów treści teoretycznych, prezentacji itp.

  5. Kwestionariusza oceny kursu szkoleniowego (jest to dokument dla uczestników/uczestniczek do wypełnienia w celu dokonania oceny szkolenia w różnych jego aspektach; może być dowolnie modyfikowany w razie potrzeby).

  6. Narzędzi walidacji efektów kształcenia (narzędzia do pomiaru wiedzy, umiejętności i postaw – np. testy sprawdzające wiedzę (np. przed i po), ćwiczenia praktyczne, szablon opinii osoby prowadzącej zajęcia, narzędzia samooceny itp.).

Zastrzeżenie: Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Klauzula Rodo: https://deinde.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-RODO-KK-Erasmus_14.11_spotkanie-stacj-1.pdf

05.10.2023

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym „Dniu Otwartym” w ramach #ErasmusDays!

Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się wszystkiego o projekcie Kompetencje kluczowe dla osób 50+!

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie procesu kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia, w zakresie tzw. kompetencji kluczowych.

Zgłoszenia poprzez formularz online dostępny pod linkiem: https://forms.gle/UPWU2KDFJSrX99S29

Widzimy się 11 października na platformie MS Teams, start o 10.00!

Do zobaczenia!

Wideo promocyjne:

Zastrzeżenie: Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Klauzula Rodo: https://deinde.pl/wp-content/uploads/2023/09/Klauzula-RODO-KK-Erasmus_webinarium.pdf

22.09.2023

Webinarium upowszechniające bezpłatne materiały edukacyjne

11 października 2023 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji sektora edukacji osób dorosłych (trenerów, edukatorów, doradców, organizatorów kształcenia) oraz przedstawicieli pracodawców na webinarium upowszechniające bezpłatne materiały edukacyjne.

Uczestnicy i uczestniczki webinarium otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie procesu kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia, w zakresie tzw. kompetencji kluczowych. Materiały te zostały opracowane przez międzynarodowe konsorcjum czterech organizacji edukacyjnych z Europy: Deinde sp. z o.o. (Polska) – Lider konsorcjum, Instytut Saumurois de la Communication (Francja), INERCIA DIGITAL SL (Hiszpania), Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (Norwegia) w ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”.

W ramach kompetencji kluczowych nauczane są tzw. umiejętności podstawowe, których rozwijanie staje się coraz istotniejsze dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Przejawem potrzeby doskonalenia tychże umiejętności są konkursy im poświęcone ogłaszane w różnych regionach kraju. Rezultaty projektu sprofilowano na cztery obszary kompetencji kluczowych, tj. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Zachęcamy do zgłaszania. Zgłoszenia przyjmujemy do 10.10.2023 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia poprzez formularz online dostępny

pod linkiem: https://forms.gle/UPWU2KDFJSrX99S29

lub poprzez kod QR

Skieruj aparat smartfona

W przypadku trudności prosimy o kontakt mailowy na adres: m.zun@deinde.pl / info@deinde.pl lub telefoniczny: 786 943 755

Podczas webinarium opowiemy o trzech rezultatach projektu:

(1) Metodologii kursów szkoleniowych „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” z częścią badawczą,

(2) Czterech kursów kompetencji kluczowych dla osób 50+ opracowanych przez międzynarodowe Konsorcjum organizacji edukacyjnych i wspierających edukację z Europy:

 • Kursu kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 • Kursu kompetencji cyfrowych,
 • Kursu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,
 • Kursu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,

(3) Wytycznych dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+.

Opracowane w projekcie rezultaty będą udostępnione jako bezpłatne materiały, gotowe do pobrania na stronie internetowej.

Każdy kurs składa się z:

  1. Sylabusa z programem nauczania – dokument zawierający informacje na temat danego kursu, w tym m.in. cele uczenia się, metody nauczania, wymagania wstępne, warunki techniczne realizacji kursu, struktura kursu wraz z wykazem godzin dydaktycznych, przydatną literaturę, szczegółowy opis treści w programie nauczania.
  2. Materiałów/instrukcji dla edukatorów, trenerów – szczegółowy scenariusz prowadzenia zajęć z treścią, którą trener/ka ma przekazać uczestnikom/czkom, ćwiczenia, instrukcje, prezentacje itp.). Podręcznik umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie kursu także tym trenerom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w danym obszarze tematycznym.
  3. Prezentacje są dostępne w formacie .ppt – do pobrania i wyświetlenia w trakcie kursu.
  4. Materiałów szkoleniowych dla uczestników – zbiór ćwiczeń, kart pracy, opisów aktywności, materiałów edukacyjnych w postaci skryptów treści teoretycznych, prezentacji itp.
  5. Kwestionariusza oceny kursu szkoleniowego (jest to dokument dla uczestników/uczestniczek do wypełnienia w celu dokonania oceny szkolenia w różnych jego aspektach; może być dowolnie modyfikowany w razie potrzeby).
  6. Narzędzi walidacji efektów kształcenia (narzędzia do pomiaru wiedzy, umiejętności i postaw – np. testy sprawdzające wiedzę (np. przed i po), ćwiczenia praktyczne, szablon opinii osoby prowadzącej zajęcia, narzędzia samooceny itp.).
 

 

Zastrzeżenie: Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Klauzula Rodo: https://deinde.pl/wp-content/uploads/2023/09/Klauzula-RODO-KK-Erasmus_webinarium.pdf

12.09.2023

Spotkanie partnerskie

W dniach 29-30 sierpnia w Oslo (Norwegia) odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu “Kompetencje kluczowe dla osób 50+”.

W spotkaniu uczestniczyli Partnerzy z Norwegii, Hiszpanii, Francji i Polski.

Na spotkaniu zostały zatwierdzane ostateczne wersje Wytycznych dla kadry i instytucji sektora osób dorosłych w zakresie korzystania z kursów opracowanych w projekcie we wcześniejszych fazach. Rozmawialiśmy też o upowszechnianiu rezultatów projektu. To było udane spotkanie, które przyczyniło się do dalszego rozwoju projektu i zacieśnienia współpracy między partnerami.

18.08.2023

PR3 W Trakcie Rozwoju!

Mamy przyjemność poinformować, że w ramach naszego projektu KK50+ kontynuujemy nasze starania i skupiamy się na trzeciej fazie rozwoju, czyli PR3. Nasz zespół pracuje intensywnie nad przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz kursów, które dostarczą wartościową wiedzę i umiejętności naszym uczestnikom.

Celem PR3 jest jeszcze głębsze zaangażowanie się w potrzeby naszej społeczności i dostarczenie narzędzi, które pomogą naszym uczestnikom rozwijać się i osiągać swoje cele.

Bądźcie na bieżąco z naszym postępem w ramach projektu KK50+. Dziękujemy za wasze wsparcie i zaufanie!

11.07.2023

Prace w KK50+ nadal trwają!

We współpracy z naszymi Partnerami z Francji, Hiszpanii i Norwegii kontynuujemy tworzenie treści do Rezultatu nr 3: “Wytycznych dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+”.

Przypominamy, że wytyczne będą oparte na wnioskach z etapu testowania i będą zawierać wskazówki dla trenerów/trenerek, sposoby przechodzenia między modułami kursów oraz wykorzystywania ćwiczeń, i wiele więcej.

Jesteśmy coraz bliżej finalizacji Rezultatu nr 2, czyli czterech kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+. Przygotowujemy także tłumaczenia na języki naszych partnerów.

Bądźcie czujni, kolejne informacje już wkrótce!

26.05.2023

Nowości w KK50+

Pracujemy nad Rezultatem nr 3!

We współpracy z naszymi Partnerami z Francji, Hiszpanii i Norwegii tworzymy treści do „Wytycznych dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+”.

Wytyczne będą oparte m.in. na wnioskach z etapu testowania i będą zawierać wskazówki dla trenerów/trenerek, sposoby „przechodzenia” pomiędzy poszczególnymi modułami naszych kursów, sposoby wykorzystywania ćwiczeń itd.

12.04.2023

Co się dzieje w naszym projekcie

Po spotkaniu partnerskim w Hiszpanii, w oparciu o poczynione ustalenia, finalizujemy prace nad Rezultatem nr 2, czyli czterema kursami w zakresie kompetencji kluczowych dla osób 50+. Przygotowujemy tłumaczenia kursów na języki narodowe Partnerów.

Wszystko po to, by już na jesieni móc podzielić się z Wami efektami naszej pracy poprzez bezpłatne udostępnienie kursów 🙂

14.03.2023

Trzecie spotkanie partnerskie

7 Marca br. odbyło się 3cie międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”, Erasmus+. Organizacją goszczącą był nasz hiszpański Partner – ID.

Podczas spotkania Partnerzy przedstawili raporty z testowania kursów we Francji Institut Saumurois de la Communication (ISC), Norwegii Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Hiszpanii Inercia Digital (ID) i Polsce (Deinde).

Zaplanowano również dalsze prace związane trzecim rezultatem projektu – Wytycznymi dla organizacji chcących wdrożyć kursy z zakresu kompetencji kluczowych opracowane i przetestowane w projekcie.

Partnerskie organizacje edukacyjne opracowały dotychczas i przetestowały 4 kursy sprofilowane na osoby po 50 tym roku życiu: Kurs z zakresu tworzenia i rozumienia informacji, Kurs z zakresu kompetencji cyfrowych, Kurs z zakresu przedsiębiorczości osobistej oraz Kurs z zakresu kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczenia się.

Na każdy kurs składa się kompletna dokumentacja pozwalająca trenerom przygotować się i przeprowadzić zajęcia, w tym: syllabus, podręcznik trenera zawierający szczegółowe scenariusze zajęć, materiały szkoleniowe dla uczestników (prezentacje, ćwiczenia), kwestionariusze ankiet, narzędzia oceniające osiągnięcie celów edukacyjnych. Po zakończeniu prac merytorycznych w projekcie, nastąpi faza upowszechniania i dokumentacja kursów będzie udostępniana bezpłatnie, na zasadach wolnych licencji, wszystkim zainteresowanych osobom i instytucjom.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www projektu https://kk50plus.eu/ oraz facebooka projektu https://www.facebook.com/KK50plus/

21.02.2023

Wczoraj zakończyliśmy testowanie kursu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu KK50+ Erasmus+. Testowanie swoich kursów z zakresu kompetencji kluczowych zakończyli także nasi Partnerzy z Francji i Hiszpanii. Testowanie trwa nadal w Norwegii.

20.02.2023 przeprowadziliśmy ostatnie zajęcia, Moduł 3. „Projekty w moim życiu”!

Uczestnicy szkolenia uczyli się przekształcać swoje pomysły w plan i działanie poprzez tworzenie projektów osobistych.

Wszelkie informacje dotyczące naszego projektu znajdziesz w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/KK50plus

oraz na stronach internetowych:

https://kk50plus.eu/

16.02.2023

W ramach projektu KK50+ Erasmus+ odbywa się testowanie kursów z kompetencji kluczowych.

Testowanie odbywa się w Polsce, Hiszpanii, Francji i Norwegii.

08.02.2023 Deinde prowadziło kolejne zajęcia, w tym Moduł „Ekologia w moim życiu”! Nieustannie sprawdzamy naszą wiedzę i dzięki testowaniu zdobywamy całkiem nową.

Wszystkich informacji o postępach projektu w projektowaniu możesz dowiedzieć się zaglądając na te media:

https://www.facebook.com/KK50plus

oraz strony internetowe:

https://kk50plus.eu/

15.01.2023

W ramach projektu KK50+ Erasmus+ odbywa się testowanie kursów z kompetencji kluczowych.

Testowanie odbywa się w Polsce, Hiszpanii, Francji i Norwegii.

Deinde testuje kurs dotyczący Przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej.

Nasi trenerzy przygotowali szkolenia uwzględniając specyfikę uczenia się osób 50+. Pierwsze z nich odbyło się 11.01.2023. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest samoświadomość, jak odróżnić samoświadomość wewnętrzną i zewnętrzną oraz jak wykorzystywać metodę 4P.

Zaangażowane w projekt osoby podzieliły się swoimi wrażeniami. Wszelkie uwagi będą wzięte pod uwagę i wykorzystane podczas kolejnych kursów, które odbędą się już niedługo.

Na etapie testowania zbierane są opinie uczestników i trenerów, celem stworzenia ostatecznej wersji kursów.

Następnie cała dokumentacja umożliwiająca przeprowadzanie danego kursu zostanie bezpłatnie (na zasadzie wolnej licencji) udostępniona dla wszystkich zainteresowanych.

15.12.2022

Dzisiaj nasz partner Inercia Digital rozpoczął testowanie z dorosłymi na #DigitalCompetences rozpoczynając od bardzo ważnego tematu – „Bezpieczeństwo”

25.10.2022

W zeszły piątek 21.10.2022 w ramach projeku KK50+ odbyło się kolejne spotkanie on line, dotyczące realizacji drugiego rezultatu (moduły szkolenia z kompetencji kluczowych dla osób w wieku 50+).  W spotkaniu uczestniczyli: Deinde Sp. z o.o.,  Institut Saumurois de la Communication, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) oraz Inercia Digital. Dyskusje obejmowały konkretne metody  zastosowane przez konsorcjum w procesie realizacji rezultatu numer 2.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy i mamy pewność, że moduły są opracowane na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony projektu oraz Facebooka projektu:

03.10.2022

Konsorcjum aktualnie opracowuje 4 kursy szkoleniowe z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+. Kursy dotyczą:

 1. umiejętności rozumienia i tworzenia informacji,
 2. kompetencji cyfrowych,
 3. kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,
 4. kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Każda z instytucji partnerskich przygotowuje samodzielnie jeden kurs oraz dodatkowo współuczestniczy w opracowywaniu pozostałych trzech kursów, dzieląc się swoimi uwagami, rekomendacjami, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w grupie osób 50+.

07.07.2022

Pierwszy Newsletter dostępny już w zakładce Materiały promocyjne (dostępny w języku polskim i angielskim).

04.07.2022

Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projketu KK 50+

W dniu 29 czerwca 2022 odbyło się ponadnarodowe spotkanie partnerskie w Saumur we Francji zorganizowane przez Institut Saumurois de la Communication. W spotkaniu wzięło udział łącznie 10 przedstawicieli instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji zaprezentowali rezultaty dotychczas wykonanych prac projektowych: Raporty z badań danych zastanych dotyczących kompetencji kluczowych, w tym w kontekście osób 50+ w Polsce, Hiszpanii, Francji, Norwegii oraz w Unii Europejskiej.

Partnerzy omówili i zaplanowali prace obejmujące kolejne działania projektowe, których celem będzie opracowanie czterech kursów z zakresu: Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet), Kompetencji cyfrowych (Inercia Digital Sl), Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się (Institut Saumurois de la Communication), Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (Deinde sp. z o. o.).

09.05.2022

Aktualnie trwają prace badawcze w zakresie analizy danych zastanych dotyczących stanu kształcenia kompetencji kluczowych oraz potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, w tym osób 50+ w krajach partnerskich (w Polsce, Francji, Hiszpanii, Norwegii) oraz w Unii Europejskiej. W prace badawcze są zaangażowani badacze / trenerzy z poszczególnych instytucji partnerskich. W efekcie przeprowadzonych prac powstanie pięć Raportów w (językach narodowych oraz w języku angielskim).

04.03.2022

Inauguracyjne Spotkanie Online

W dniach 1-2 marca 2022 odbyło się inauguracyjne spotkanie online, którego gospodarzem była Deinde sp. z o. o.
W spotkaniu wzięło udział łącznie ośmiu przedstawicieli instytucji partnerskich stanowiący kadrę zarządzającą oraz merytoryczną poszczególnych instytucji, tj. managerowie, trenerzy, badacze, doradcy zawodowi.
W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje instytucje, przedstawili wstępnie sytuacje problemową w obszarze projektu.

Zostały zaprezentowane dobre praktyki w obszarze edukacji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+ oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania zostały zrealizowane także działania koordynacyjne, takie jak prezentacja projektu, harmonogramu, działań, budżetu. Partnerzy poczynili uzgodnienia prac na najbliższe mieniące, omówili zasady komunikacji i współpracy.

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content