Aktualności

27.11.2023

Bezpłatne materiały edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych dla przedstawicieli instytucji sektora edukacji osób dorosłych

W dzisiejszych czasach dorośli Polacy, szczególnie osoby w wieku powyżej 50. roku życia, odznaczają się często deficytem w zakresie kompetencji kluczowych obejmujących m.in.: posługiwanie się językiem ojczystym, znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne i cyfrowe, umiejętności miękkie (osobiste, społeczne, obywatelskie) oraz kompetencje z zakresu przedsiębiorczości (na podstawie Raportu z danych zastanych: https://deinde.pl/raport-polska/). W ramach kompetencji kluczowych nauczane są tzw. umiejętności podstawowe, których rozwijanie staje się coraz istotniejsze dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

O projekcie „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” i jego rezultatach

W odpowiedzi na te potrzeby zespół polskich edukatorów we współpracy z edukatorami norweskimi opracował zestaw narzędzi i materiałów edukacyjnych sprofilowanych na cztery obszary kompetencji kluczowych, tj. (1) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; (2) kompetencje cyfrowe; (3) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; (4) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Powyższe materiały edukacyjne powstały w ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”, realizowanego w partnerstwie Deinde sp. z o. o. oraz Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) – norweską instytucją z bogatym, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu kompetencji podstawowych.

Materiały te udostępniane są bezpłatnie instytucjom edukacyjnym, trenerom, edukatorom, doradcom, organizatorom kształcenia, pracodawcom, osobom powyżej 50. roku życia itd. za pośrednictwem strony internetowej: www.deinde.pl (https://deinde.pl/rezultaty-4/). Poniżej znajduje się również kod QR do pobrania materiałów. Można je wykorzystywać w sposób niekomercyjny na podstawie otwartej licencji (CC BY-NC-SA).

 

 

 

 

Na www.deinde.pl można zapoznać się z treściami i pobrać 6 rezultatów projektu:

(1) Metodologia kursów szkoleniowych „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” z częścią badawczą,

(2) Kurs w zakresie kompetencji cyfrowych,

(3) Kurs w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

(4) Kurs w zakresie kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się,

(5) Kurs w zakresie przedsiębiorczości,

(6) Wytyczne dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+.

Każdy kurs KK zawiera:

1.Program nauczania:

Część 1 – sylabus

Część 2 – treści nauczania z efektami uczenia się

2.Materiały dla edukatorów, trenerów (scenariusz szkolenia/podręcznik trenera) – czyli szczegółowy scenariusz prowadzenia zajęć z treściami, które należy przekazać uczestnikom/uczestniczkom, ćwiczenia, instrukcje, prezentacje itp. Podręcznik ma umożliwić przygotowanie i przeprowadzenie zajęć każdemu trenerowi/trenerce, także tym, którzy wcześniej nie prowadzili zajęć o takiej tematyce.

3.Materiały szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek – opisy ćwiczeń, karty pracy, materiały dodatkowe, prezentacje itp.

4.Narzędzia ewaluacji kursu i walidacji efektów uczenia się:

  • Ankiety oceny szkolenia,
  • Testy wiedzy (np. test wiedzy „przed” i „po”),
  • Arkusze obserwacji uczestnika/uczestniczki.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu!

Projekt „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” korzysta z dofinansowania o wartości 83 103,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” jest rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50. roku życia.

Zastrzeżenie:

Zawarte informacje nie odzwierciedlają poglądów Biura Mechanizmu Finansowego (BMF) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Wykorzystanie materiałów nie oznacza poparcia BMF, Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub innych interesariuszy Funduszy Norweskich i EOG. BMF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia prawa przez osoby trzecie w kontekście korzystania z materiałów.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

23.10.2023

Dobre wieści z naszego ostatniego seminarium!

W piątek mieliśmy niezwykłą przyjemność przeprowadzić seminarium, które poświęcone było temu, jak ułatwić proces kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza tych po 50. roku życia. Dzięki partnerstwu z Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) organizacja Deinde miała okazję przekazać uczestnikom i uczestniczkom bezpłatny dostęp do kompletu materiałów edukacyjnych opracowanych przez utalentowany zespół polskich edukatorów w ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”.

Materiały te koncentrują się na 4 obszarach kompetencji kluczowych:

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

2. Kompetencje cyfrowe

3. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

4. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za energię i zaangażowanie! To niezwykłe doświadczenie edukacyjne, które ma potencjał przyczynić się do rozwoju naszej społeczności.

Razem możemy tworzyć inspirujące i wspierające środowisko nauki. 

25.09.2023

21 września 2023 roku w Lublinie odbyło się ekscytujące seminarium KK50+ EOG/EEA. Wydarzenie to było częścią naszych działań w ramach projektu, którego celem jest wspieranie edukacji osób dorosłych, szczególnie tych po 50. roku życia, w obszarze kluczowych kompetencji.

Podczas seminarium uczestnicy otrzymali bezpłatny dostęp do cennych materiałów edukacyjnych, stworzonych we współpracy z norweską instytucją MiA. Te materiały koncentrują się na rozwoju czterech obszarów kompetencji kluczowych: rozumienie i tworzenie informacji, kompetencje cyfrowe, umiejętności osobiste i społeczne oraz kompetencje przedsiębiorcze.

Nasze następne seminarium odbędzie się 20 października, a zapraszamy organizacje edukacyjne, trenerów, pracodawców i osoby po 50. roku życia. To doskonała okazja do rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w seminarium. Bądźcie z nami na bieżąco, aby dowiedzieć się o naszych kolejnych wydarzeniach i projektach!

28.08.2023

Seminarium EOG

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji sektora edukacji osób dorosłych (trenerów, edukatorów, doradców, organizatorów kształcenia), pracodawców oraz osoby powyżej 50. roku życia na seminaria upowszechniające bezpłatne materiały edukacyjne.

Uczestnicy i uczestniczki seminarium otrzymają bezpłatny dostęp do kompletu materiałów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie procesu kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia, w zakresie tzw. kompetencji kluczowych. Materiały te zostały opracowane przez zespół polskich edukatorów w ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” w partnerstwie z Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) – norweską instytucją z bogatym, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu kompetencji podstawowych.

Rezultaty projektu sprofilowano na cztery obszary kompetencji kluczowych, tj. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

 

Seminaria odbędą się w dwóch terminach: 21.09.2023 i 20.10.2023,

godz. 9:00 w Hotelu Victoria w Lublinie

(adres: ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin).

 

Zachęcamy do zgłoszenia na dogodny termin. Można zgłosić więcej niż jedną osobę z organizacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 15.09.2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia poprzez formularz online dostępny poprzez kod QR

lub TUTAJ: Formularz zgłoszeniowy

W przypadku trudności prosimy o kontakt mailowy na adres: m.zun@deinde.pl / info@deinde.pl lub telefoniczny: 786 943 755.

 

Agenda seminarium:

9:00-9:30 Rejestracja uczestników/uczestniczek

9:30-11:30 Prezentacja rezultatów projektu – bezpłatnych materiałów edukacyjnych

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 Dyskusja, sesja Q&A, konsultacje indywidualne

 

Projekt „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” korzysta z dofinansowania o wartości 83 103,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” jest rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50. roku życia.

 

Zastrzeżenie:

Zawarte informacje nie odzwierciedlają poglądów Biura Mechanizmu Finansowego (BMF) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Wykorzystanie materiałów nie oznacza poparcia BMF, Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub innych interesariuszy Funduszy Norweskich i EOG. BMF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia prawa przez osoby trzecie w kontekście korzystania z materiałów.

20.08.2023

Tworzymy Rezultat nr 6 Wytyczne dla Edukatorów i Nadchodzi Seria Seminariów!

Cieszymy się, że możemy podzielić się ważnymi informacjami z Projektu KK50+. Obecnie intensywnie pracujemy nad “Wytycznymi dla Edukatorów” oraz narzędziami do kontroli jakości.

Te wytyczne i narzędzia są dedykowane edukatorom i szkoleniowcom pracującym w obszarze edukacji dorosłych oraz Edukacji Zawodowej i Technicznej (VET). Staną się cennym źródłem wiedzy, poprawiając jakość procesu edukacyjnego.

Ponadto, już niedługo rozpoczynamy serię seminariów! Będą one dostosowane do potrzeb osób z sektora edukacji dorosłych (VET) oraz wszystkich zainteresowanych tym obszarem.

17.07.2023

Prace nad Rezultatem nr 6 trwają!

Kontynuujemy prace nad Rezultatem nr 6 – “Wytycznymi dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+”.

Nasz zespół nadal zaangażowany jest w opracowywanie tego kompleksowego zbioru wiedzy, który będzie pełen niezbędnych informacji i praktycznych wskazówek dla trenerów, edukatorów, instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych.

Wierzymy, że ta inicjatywa przyczyni się do podniesienia jakości kursów dla osób w wieku 50+ i umożliwi trenerom oraz organizatorom bardziej efektywne prowadzenie tych szkoleń.

29.05.2023

Co nowego u nas?

Zaczęliśmy pracę nad Rezultatem nr 6 – „Wytycznymi dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+”.

Będzie to zbiór wiedzy na temat wszystkich opracowanych kursów w zakresie niezbędnych informacji i wskazówek dla trenerów/trenerek, edukatorów/edukatorek oraz instytucji/organizacji itd. do wykorzystania w kształceniu osób dorosłych.

28.04.2023

Co słychać w naszym projekcie?

Zakończyliśmy konsultacje społeczne, a nasz Partner z Norwegii podzielił się z nami swoimi wskazówkami i uwagami na temat opracowanych w projekcie kursów za pośrednictwem recenzji.

Aktualnie trwają intensywne prace nad nadaniem naszym kursom z kompetencji kluczowych dla osób 50+ ostatecznego kształtu i oprawy graficznej.

17.02.2023

Co się dzieje w naszym projekcie?

Aktualnie trwają konsultacje społeczne czterech kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+. Na podstawie opublikowanych sylabusów ww. kursów można podzielić się z nami swoimi uwagami, spostrzeżeniami i sugestiami poprzez formularz zgłaszania uwag, który należy przesłać e-mailem na adres: info@deinde.pl.

Konsultacje społeczne potrwają do 24.02.2023 r.

Opracowane kursy z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+ są też aktualnie recenzowane przez naszego Partnera z Norwegii.

Kolejnym etapem prac w projekcie będzie wprowadzanie ewentualnych zmian wg sugestii z konsultacji społecznych i na podstawie recenzji Partnera.

24.01.2023

Konsultacje społeczne – kursy z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”, numer: EOG/21/K4/W/0083. Konsultacje dotyczą czterech kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+:

Kurs 1: Kompetencje cyfrowe,

Kurs 2: Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

Kurs 3: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

Kurs 4: Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Dostępne pod w zakładce Rezultaty projektu: www.deinde.pl/kursy-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-dla-osob-50 

Na podstawie opublikowanych sylabusów ww. kursów prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami / uwagami / sugestiami poprzez formularz zgłaszania uwag w terminie 24.01.2023-24.02.2023 r.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: info@deinde.pl.

Szczególnie do wnoszenia uwag / ulepszeń zapraszamy przedstawicieli instytucji sektora edukacji osób dorosłych (trenerów, edukatorów, doradców, organizatorów kształcenia) oraz pracodawców, jak również osoby 50+, do których kierowane są kursy.

Uzyskane od Państwa informacje pozwolą nam na udoskonalenie opracowanych kursów.

Dziękujemy za pomoc.

21.11.2022

Nie zatrzymujemy się w pracach. Powstały już wstępne materiały dydaktyczne dla 4 kursów z zakresu kompetencji kluczowych.

Aktualnie, w szerszym gronie kadry sektora edukacji osób dorosłych, analizujemy je, ulepszamy i jeszcze bardziej dostosowujemy do potrzeb naszej grupy docelowej.

Prace planujemy zakończyć w grudniu, aby z początkiem 2023 roku przekazać dokumenty do konsultacji partnerskich.

05.09.2022

Raporty z rezultatu nr 1 zostały opublikowane w wersji polskiej i angielskiej. Znajdują się w podzakładce „Rezultaty projektu” w wersji do czytania i do pobrania jako PDF. 

07.07.2022

Aktualnie w ramach projektu trwa etap prac obejmujący działania związane z opracowywaniem przez Deinde sp. z o.o. (we współpracy z norweskim partnerem) czterech kursów w zakresie kompetencji kluczowych skierowanych do grupy docelowej osób w wieku 50+.

30.06.2022

Warsztat w Oslo

W dniach 20-24 czerwca 2022 w Oslo odbył się warsztat (LTA). W warsztacie wzięło udział 3 przedstawicieli Deinde oraz od 2 do 4 (w zależności od dnia) przedstawicieli MiA. Pierwszy dzień warsztatu był poświęcony wspólnej pracy nad metodologią kursów. Partnerzy zaprezentowali m. in. wyniki dotychczasowych prac (Raporty).

Kolejne cztery dni były poświęcone wspólnej pracy nad przyszłymi kursami: kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

W trakcie warsztatu wykorzystano m. in. takie metody pracy i nauki jak: prezentacje, wykłady, ćwiczenia, wizyty studyjne, job-shadowing. W trakcie warsztatu przeprowadzono także wywiady z polskimi słuchaczami mieszkającymi w Norwegii i uczęszczającymi na kurs języka norweskiego.

16.05.2022

Po spotkaniu nastąpiły prace badawcze obejmujące:

(1) badania kwestionariuszowe wśród dorosłych słuchaczy oraz

(2) analizę danych zastanych w zakresie stanu kształcenia kompetencji kluczowych oraz potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, w tym osób 50+ w krajach partnerskich (w Polsce i w Norwegii) oraz w Europie.

W prace badawcze są zaangażowani badacze / trenerzy z instytucji partnerskich. W efekcie przeprowadzonych prac powstaną cztery Raporty:

– Raport z własnych badań kwestionariuszowych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej w Polsce – wybrane zagadnienia;

– Raport obejmujący analizę danych zastanych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej (osoby 50+) w Europie – wybrane zagadnienia;

– Raport obejmujący analizę danych zastanych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej (osoby 50+) w Polsce – wybrane zagadnienia;

–  Raport obejmujący analizę danych zastanych dotyczących stanu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb grupy docelowej (osoby 50+) w Norwegii – wybrane zagadnienia.

06.04.2022

Spotkanie inauguracyjne w Lublinie

W dniach 28-29 marca 2022 w Lublinie (Polska) odbyło się spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem była Deinde sp. z o. o. W spotkaniu wzięło udział łącznie pięciu przedstawicieli instytucji partnerskich stanowiący kadrę zarządzającą oraz merytoryczną.

W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje instytucje, przedstawili wstępnie sytuację problemową w obszarze projektu. Zostały zaprezentowane dobre praktyki w obszarze edukacji osób dorosłych, szczególnie osób w wieku 50+ oraz nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą instytucji partnerskich.

W trakcie spotkania zostały zrealizowane także działania koordynacyjne, takie jak: prezentacja projektu, harmonogramu, działań, budżetu. Partnerzy poczynili uzgodnienia prac na najbliższe mieniące, omówili zasady komunikacji i współpracy.

Zastrzeżenie:

Zawarte informacje nie odzwierciedlają poglądów Biura Mechanizmu Finansowego (BMF) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Wykorzystanie materiałów nie oznacza poparcia BMF, Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub innych interesariuszy Funduszy Norweskich i EOG. BMF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia prawa przez osoby trzecie w kontekście korzystania z materiałów.

Scroll to Top
Skip to content