BlockchainED
Erasmus+

01.11.2023 do 31.10.2025

Cele projektu:

Przyjęcie międzysektorowego i ponadnarodowego podejścia, aby odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby w zakresie umiejętności europejskiej kadry Blockchain poprzez podnoszenie kwalifikacji edukatorów osób dorosłych oraz dorosłych słuchaczy.

Stworzenie pomostów współpracy między ekspertami Blockchain i dorosłymi słuchaczami poprzez warsztaty zdobywania wiedzy, materiały wideo i inicjatywy związane z rozwiązywaniem studiów przypadków Blockchain.

Przyjęcie partycypacyjnego podejścia w celu wspólnego rozwoju zasobów projektu za pośrednictwem panelu BlockchainED.

Działania projektu

WP 1 – Zarządzanie projektem

WP 2 – Współtworzenia BlockchainED Toolkit i Videos Block

WP 3 – Centrum BlockchainED

WP 4 – Przyspieszenie rozwoju wiedzy wśród dorosłych edukatorów i podnoszenie kwalifikacji dorosłych słuchaczy: Warsztaty krajowe i rozwiązywanie studiów przypadku Blockchain

WP 5 – Komunikacja i upowszechnianie

blockchainED4

Planowane rezultaty pracy intelektualnej

Ścieżki podnoszenia kwalifikacji w kierunku rozwoju umiejętności blockchain wśród dorosłych słuchaczy.

Poprawa kompetencji edukatorów osób dorosłych w zakresie znajomości technologii blockchain, studiów przypadku i dobrych praktyk w wielu różnych dziedzinach, w tym w finansach, opiece zdrowotnej, prawie, mediach, cyberbezpieczeństwie itp.

Promowanie gotowości cyfrowej poprzez wyposażanie dorosłych słuchaczy w umiejętności niezbędne do zaspokojenia niedoborów na rynku pracy blockchain.

Konsorcjum

Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji z sektora edukacji osób dorosłych z Polski, Hiszpanii, Cypru, Grecji, Austrii oraz Włoch.

INSTALOFI LEVANTE SL 

Lider

Hiszpania

Deinde Sp. z o. o.

Partner

Polska

RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD 

Partner

Cypr

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Partner

Włochy

Pundi X 365 LIMITED  

Partner

Cypr

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

Partner

Grecja

ABC Research GmbH  

Partner

Austria

Media

DEINDE

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content