Green Social VET Network

Celem platformy internetowej GreenMinds jest pomoc instytucjom sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w odkrywaniu nowych pomysłów i propozycji inicjatyw w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w zakresie ochrony środowiska, nawiązywania kontaktów z innymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami. Dzięki platformie instytucje VET, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty będą mogły komunikować swoje działania CSR lokalnej społeczności oraz interesariuszom.

Platforma będzie działała jako internetowa sieć społecznościowa dla instytucji VET oraz sektora MŚP, narzędzie komunikacji CSR, które podniesie świadomość na temat zrównoważonych działań w środowisku biznesowym poprzez opracowanie treści szkoleniowych w zakresie pro środowiskowego i pro ekologicznego CSR oraz użytecznego przewodnika dla sektora VET.

Sieć VET będzie komunikować i wzmacniać instytucje VET i podmioty MŚP w działaniach CSR w zakresie ochrony środowiska.

link do Green Social VET Network

https://www.prometeodigitale.eu/login/signup.php

Scroll to Top
Skip to content