GreenMinds

Erasmus+

31.05.2022 do 30.11.2023

Tytuł projektu: GreenMinds: Zielona edukacja dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz małych przedsiębiorstw

Nazwa skrócona projektu: GreenMinds

Cele projektu

Promowanie istotnego znaczenia świadomości i praktyk ekologicznych oraz dostosowanie odpowiedniej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez małe, średnie przedsiębiorstwa.

Stworzenie otwartej i dostępnej internetowej platformy „Green Social Network” dla organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w celu nawiązywania kontaktów, komunikowania się i wzmacniania ich działań w zakresie CSR w zakresie ochrony środowiska.

Uwzględnienie i mapowanie bieżących potrzeb i wymagań MŚP w zakresie ich działań CSR w zakresie ochrony środowiska.

Zapewnienie MŚP wglądu w krytyczne narzędzia CSR i informacje wspierające ich pracę.

Stworzenie Zielonej „Biblii” CSR, szczegółowego przewodnika „krok po kroku”, zapewniającego wgląd w najlepsze strategie CSR w zakresie ochrony środowiska, skierowane do MŚP.

Pomoc naszym grupom docelowym, zapewniając odpowiednie ramy i metodologię komunikacji dla praktyk adaptacyjnych CSR.

Wspieranie organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w badaniu problemów z nowej perspektywy i wspieranie podejmowania inicjatyw.

Zwiększenie możliwości ekologicznych przedsiębiorstw wśród MŚP poprzez element tworzenia sieci kontaktów zapewniany przez platformę internetową.

Ułatwienie wymiany wiedzy i świadomości ekologicznej.

Pielęgnowanie i wzmacnianie morali zespołu poprzez rozwijanie internetowej społeczności użytkowników do interakcji, zmiany pomysłów i dzielenia się wspólnymi obawami.

Działania projektu

Spotkanie planistyczne inauguracyjne

Stworzenie programu treści szkoleniowych CSR

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe

Podręcznik CSR „krok po kroku” dla osób w środowisku zawodowym do pobrania

 

 

Działania realizowane w ramach projektu są na bieżąco opisywane w Aktualnościach projektu.

plant

Konsorcjum

Deinde Sp. z o. o.

Lider

Polska

Media

DEINDE

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content