Green Social VET Network

Celem platformy internetowej GreenMinds jest pomoc instytucjom sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w odkrywaniu nowych pomysłów i propozycji inicjatyw w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w zakresie ochrony środowiska, nawiązywania kontaktów z innymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami. Dzięki platformie instytucje VET, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty będą mogły komunikować swoje działania CSR lokalnej społeczności oraz interesariuszom.

Platforma będzie działała jako internetowa sieć społecznościowa dla instytucji VET oraz sektora MŚP, narzędzie komunikacji CSR, które podniesie świadomość na temat zrównoważonych działań w środowisku biznesowym poprzez opracowanie treści szkoleniowych w zakresie pro środowiskowego i pro ekologicznego CSR oraz użytecznego przewodnika dla sektora VET.

Sieć VET będzie komunikować i wzmacniać instytucje VET i podmioty MŚP w działaniach CSR w zakresie ochrony środowiska.

link do Green Social VET Network

https://www.prometeodigitale.eu/login/signup.php

 

The aim of GreenMinds platform is to help VETs to discover new ideas and proposals for environmental CSR initiatives, network with other small and medium scale entities in the business and communicate their CSR activities with their network.

The platform will act as an online social network for VETs, a CSR communication tool that will raise awareness on sustainable activities in the business environment through the development of holistic environmental CSR training content and a useful guide for VETs.

The VET Network will communicate and enhance VET institutions in environmental CSR activities.

link to Green Social VET Network

https://www.prometeodigitale.eu/login/signup.php

Platforma – Newsletter

Przewiń na górę
Skip to content