ENG

InclusionToC

Erasmus+

Tytuł projektu: Teoria zmian na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego

Nazwa skrócona projektu: InclusionToC

ToC-logo

STRONA INTERNETOWA INTOC:

Cele projektu:

– Wspieranie integracji migrantek w kształceniu i szkoleniu zawodowym

– Uczynienie kształcenia i szkolenia zawodowego bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla migrantek

– Uzgodnienie wspólnych długoterminowych rozwiązań w celu usunięcia przeszkód w edukacji, takich jak bariery językowe, społeczne i kulturowe

– Uzgodnienie rozwiązań związanych ze szczególnymi problemami, jakie migrantki napotykają ze względu na płeć

– Uczynienie kształcenia i szkolenia zawodowego bezpieczniejszą i bardziej atrakcyjną przestrzenią dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak migrantki

– Zapobieganie izolacji migrantek poprzez stopniowa integracja w ośrodkach kształcenia i szkolenia zawodowego

– Wzmocnienie pozycji migrantek w ich podróżach edukacyjnych

– Zwiększenie szans migrantek na zatrudnienie

– Zaoferowanie konkretnego materiału szkoleniowego na temat umiejętności miękkich, który będzie korzystny zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym

– Stworzenie środowiska integracji i akceptacji

– Stworzenie rdzenia migrujących kobiet, które po szkoleniu mogą pracować, jako wzór do naśladowania w swoich społecznościach, pomoc młodszym kobietom w ich drodze edukacyjnej

– Podnoszenie kwalifikacji personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie korzystania z TOC

– Podnoszenie kwalifikacji migrantek poprzez podnoszenie ich umiejętności miękkich i kompetencji przywódczych

– Podnoszenie świadomości personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego na temat przeszkód związanych z przecięciem migracji i nierówności płci

– Pomoc organizacjom kształcenia i szkolenia zawodowego w stosowaniu metody partycypacyjnej (z udziałem pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego oraz migrantek) w celu stosowania TOC w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego

– Wzmocnienie pozycji migrantek oraz zwiększenie ich umiejętności miękkich i przywódczych, pracować, jako wzór do naśladowania we własnych społecznościach

Rezulatatmi

REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH BĘDĄ:

– podnoszenie świadomości na temat znaczenia i korzyści płynących ze stosowania praktyk integracyjnych dla migrujących kobiet w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

– zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przekształcenie organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w bezpieczniejsze przestrzenie dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak migrantki,

– stosowanie długoterminowych rozwiązań związanych ze specyficznymi problemami, jakie migrantki napotykają ze względu na swoją tożsamość płciową

– budowanie potencjału i podnoszenie kwalifikacji personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie wykorzystania TOC do stosowania praktyk integracyjnych w swoich organizacjach;

– wzmocnienie pozycji miękkich i przywódczych migrantek, zwiększenie ich gotowości do samorozwoju

– zwiększenie szans na zatrudnienie dla migrujących kobiet

– poprawa codziennych problemów życia migrantek

– wzmocnienie pozycji migrantek, które będą mogły uczestniczyć w procesie wprowadzania zmian instytucjonalnych w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez ich udział z wykorzystaniem TOC

Zaplanowane rezultaty:

  1. Kurs szkoleniowy – Włączenie migrantek za pomocą Theory of Change
  2. Platforma cyfrowa: Partycypacyjne projektowanie z wykorzystaniem TOC w celu włączenia migrantek
  3. Przewodnik szkoleniowy na temat przywództwa, samorozwoju i wzmocnienia pozycji migrujących kobiet

Consortium:

 Lider

Polska

Deinde Sp. z o. o.

Partner

Rumunia

HIP – HUB FOR INNOVATION POLICY S.R.L

Partner

Cypr

RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATIO N-RESET LTD

Partner

Grecja

AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI

Partner

Włochy

CESIE

Partner

Holandia

STICHTING LEARNING HUB FRIESLAND

Media

DEINDE

SKRÓTY

AKTUALNOŚCI

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Disclaimer

This Project has received funding from the European Union.

Content expresses the views of its author(s) only.

The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.

The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Przewiń na górę
Skip to content