InclusionToC

Erasmus+

31.05.2022 do 31.05.2024

Odwiedź stronę projektu

Tytuł projektu: Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego

Nazwa skrócona projektu: InclusionToC

Zapisz się już dziś na INFO DAY projektu InclusionToC i zdobądź cenne narzędzia do swojej pracy!

Cele projektu

Podnoszenie świadomości personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego na temat przeszkód związanych z przecięciem migracji i nierówności płci.

Pomoc organizacjom kształcenia i szkolenia zawodowego w stosowaniu metody partycypacyjnej (z udziałem pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego oraz migrantek) w celu stosowania TOC w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wzmocnienie pozycji migrantek oraz zwiększenie ich umiejętności miękkich i przywódczych, pracować, jako wzór do naśladowania we własnych społecznościach.

Wspieranie integracji migrantek w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Uczynienie kształcenia i szkolenia zawodowego bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla migrantek.

Uzgodnienie wspólnych długoterminowych rozwiązań w celu usunięcia przeszkód w edukacji, takich jak bariery językowe, społeczne i kulturowe.

Uzgodnienie rozwiązań związanych ze szczególnymi problemami, jakie migrantki napotykają ze względu na płeć.

Uczynienie kształcenia i szkolenia zawodowego bezpieczniejszą i bardziej atrakcyjną przestrzenią dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak migrantki.

Zapobieganie izolacji migrantek poprzez stopniową integrację w ośrodkach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wzmocnienie pozycji migrantek w ich podróżach edukacyjnych.

Zwiększenie szans migrantek na zatrudnienie.

Zaoferowanie konkretnego materiału szkoleniowego na temat umiejętności miękkich, który będzie korzystny zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym.

Stworzenie środowiska integracji i akceptacji.

Stworzenie rdzenia migrujących kobiet, które po szkoleniu mogą pracować, jako wzór do naśladowania w swoich społecznościach, pomoc młodszym kobietom w ich drodze edukacyjnej.

Podnoszenie kwalifikacji personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie korzystania z TOC.

Podnoszenie kwalifikacji migrantek poprzez podnoszenie ich umiejętności miękkich i kompetencji przywódczych.

Zaplanowane rezultaty

Kurs szkoleniowy – Włączenie migrantek za pomocą Theory of Change

Platforma cyfrowa – Partycypacyjne projektowanie z wykorzystaniem TOC w celu włączenia migrantek

Przewodnik szkoleniowy – na temat przywództwa, samorozwoju i wzmocnienia pozycji migrujących kobiet

 

Działania realizowane w ramach projektu są na bieżąco opisywane w Aktualnościach projektu.

REZULTATAMI REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH BĘDĄ

Podnoszenie świadomości na temat znaczenia i korzyści płynących ze stosowania praktyk integracyjnych dla migrujących kobiet w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przekształcenie organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w bezpieczniejsze przestrzenie dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak migrantki.

Stosowanie długoterminowych rozwiązań związanych ze specyficznymi problemami, jakie migrantki napotykają ze względu na swoją tożsamość płciową.

Budowanie potencjału i podnoszenie kwalifikacji personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie wykorzystania TOC do stosowania praktyk integracyjnych w swoich organizacjach.

Wzmocnienie pozycji miękkich i przywódczych migrantek, zwiększenie ich gotowości do samorozwoju.

Zwiększenie szans na zatrudnienie dla migrujących kobiet.

Poprawa codziennych problemów życia migrantek.

Wzmocnienie pozycji migrantek, które będą mogły uczestniczyć w procesie wprowadzania zmian instytucjonalnych w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez ich udział z wykorzystaniem TOC.

Konsorcjum

Deinde Sp. z o. o.

Lider

Polska

HIP – HUB FOR INNOVATION POLICY S.R.L

Partner

Rumunia

RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATIO N-RESET LTD

Partner

Cypr

AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI

Partner

Grecja

CESIE

Partner

Włochy

STICHTING LEARNING HUB FRIESLAND

Partner

Holandia

Media

DEINDE

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content