InclusionToC

Erasmus+

ENG

Sprawdź stronę projektu

Tytuł projektu: Teoria zmian na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego

Nazwa skrócona projektu: InclusionToC

Cele projektu

pexels-creative-free-stock-971360

Wspieranie integracji migrantek w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Uczynienie kształcenia i szkolenia zawodowego bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla migrantek.

Uzgodnienie wspólnych długoterminowych rozwiązań w celu usunięcia przeszkód w edukacji, takich jak bariery językowe, społeczne i kulturowe.

Uzgodnienie rozwiązań związanych ze szczególnymi problemami, jakie migrantki napotykają ze względu na płeć.

Uczynienie kształcenia i szkolenia zawodowego bezpieczniejszą i bardziej atrakcyjną przestrzenią dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak migrantki.

Zapobieganie izolacji migrantek poprzez stopniowa integracja w ośrodkach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wzmocnienie pozycji migrantek w ich podróżach edukacyjnych.

Zwiększenie szans migrantek na zatrudnienie.

Zaoferowanie konkretnego materiału szkoleniowego na temat umiejętności miękkich, który będzie korzystny zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym.

Stworzenie środowiska integracji i akceptacji.

Stworzenie rdzenia migrujących kobiet, które po szkoleniu mogą pracować, jako wzór do naśladowania w swoich społecznościach, pomoc młodszym kobietom w ich drodze edukacyjnej.

Podnoszenie kwalifikacji personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie korzystania z TOC.

Podnoszenie kwalifikacji migrantek poprzez podnoszenie ich umiejętności miękkich i kompetencji przywódczych.

Podnoszenie świadomości personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego na temat przeszkód związanych z przecięciem migracji i nierówności płci.

Pomoc organizacjom kształcenia i szkolenia zawodowego w stosowaniu metody partycypacyjnej (z udziałem pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego oraz migrantek) w celu stosowania TOC w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wzmocnienie pozycji migrantek oraz zwiększenie ich umiejętności miękkich i przywódczych, pracować, jako wzór do naśladowania we własnych społecznościach.

Zaplanowane rezultaty

Kurs szkoleniowy – Włączenie migrantek za pomocą Theory of Change

Platforma cyfrowa: Partycypacyjne projektowanie z wykorzystaniem TOC w celu włączenia migrantek

Przewodnik szkoleniowy na temat przywództwa, samorozwoju i wzmocnienia pozycji migrujących kobiet

Działania realizowane w ramach projektu są na bieżąco opisywane w Aktualnościach projektu.

pexels-kristina-paukshtite-112324

REZULTATAMI REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH BĘDĄ

Podnoszenie świadomości na temat znaczenia i korzyści płynących ze stosowania praktyk integracyjnych dla migrujących kobiet w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przekształcenie organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w bezpieczniejsze przestrzenie dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak migrantki.

Stosowanie długoterminowych rozwiązań związanych ze specyficznymi problemami, jakie migrantki napotykają ze względu na swoją tożsamość płciową.

Budowanie potencjału i podnoszenie kwalifikacji personelu i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie wykorzystania TOC do stosowania praktyk integracyjnych w swoich organizacjach.

Wzmocnienie pozycji miękkich i przywódczych migrantek, zwiększenie ich gotowości do samorozwoju.

Zwiększenie szans na zatrudnienie dla migrujących kobiet.

Poprawa codziennych problemów życia migrantek.

Wzmocnienie pozycji migrantek, które będą mogły uczestniczyć w procesie wprowadzania zmian instytucjonalnych w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez ich udział z wykorzystaniem TOC.

Konsorcjum

 Lider

Polska

Deinde Sp. z o. o.

Partner

Rumunia

HIP – HUB FOR INNOVATION POLICY S.R.L

Partner

Cypr

RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATIO N-RESET LTD

Partner

Grecja

AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI

Partner

Włochy

CESIE

Partner

Holandia

STICHTING LEARNING HUB FRIESLAND

Media

DEINDE

STRONA PROJEKTU

Zastrzeżenie:

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów). Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone lub przesłane treści. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Przewiń na górę
Skip to content