KK 50+

Erasmus+

01.02.2022 do 31.01.2024

Odwiedź stronę projektu

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększanie dostępu do zdobywania i umacniania kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

POZOSTAŁE CELE PROJEKTU TO:

Poszerzanie dostępu do zindywidualizowanych programów kształcenia osób po 50-tym roku życia, uwzględniających specyfikę i potrzeby tych osób.

Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych wśród osób po 50-tym roku życia w krajach uczestniczących w projekcie.

Wzmacnianie kompetencji kadry trenerskiej i organizatorów edukacji osób dorosłych w UE, poprzez dostarczanie im wysokiej jakości bezpłatnych materiałów wspierających proces kształcenia osób po 50-tym roku życia w zakresie kompetencji kluczowych.

teaching 50

Działania projektu

4 spotkania partnerskie

6 rezultatów pracy intelektualnej (1 metodologia, 4 kursy, 1 wytyczne)

Spotkania upowszechniające rezultaty w 4-ech krajach

 

 

Działania realizowane w ramach projektu są na bieżąco opisywane w Aktualnościach projektu.

office

Planowane rezultaty pracy intelektualnej

Metodologia kursów szkoleniowych „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”.

4 modułowe kursy szkoleniowe z zakresu kompetencji kluczowych, które będą mogły być realizowane razem lub oddzielnie jako niezależne jednostki kursowe.

Wytyczne dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+.

light

REZULTATY BĘDĄ SKUPIAĆ SIĘ NA 4 Z 8-MIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji

Kompetencje cyfrowe

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Konsorcjum

Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji z sektora edukacji osób dorosłych z Polski, Francji, Norwegii i Hiszpanii.

Deinde Sp. z o. o.

Lider

Polska

Institut Saumurois de la Communication 

Partner

Francja

INERCIA DIGITAL SL

Partner

Hiszpania

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet

Partner

Norwegia

Media

DEINDE

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content