Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie
umiejętności uczenia się 

1. Program nauczania (sylabus i treści)
2. Materiały dla trenerów

3. Materiały szkoleniowe dla uczestników

4. Kwestionariusz oceny kursu

5. Narzędzia walidacji efektów kształcenia

Do Pobrania:

Pozostałe wersje językowe (tutaj)

Scroll to Top
Skip to content