Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

1. Program nauczania (sylabus i treści)
2. Materiały dla trenerów

3. Materiały szkoleniowe dla uczestników

4. Narzędzia ewaluacji i walidacji

Do Pobrania:

Scroll to Top
Skip to content