Kompetencje w zakresie umiejętności rozumienia i tworzenia informacji

1. Program nauczania (sylabus i treści)
2. Materiały dla trenerów
3. Materiały szkoleniowe dla uczestników
4. Narzędzia ewaluacji i walidacji

Do Pobrania:

Prezentacje

Scroll to Top
Skip to content