OFERTY PRACY

Deinde sp. z o.o. poszukuje trenerów/trenerek/wykładowców/wykładowczyń z zakresu:

– kadry i płace,

– obsługa sekretariatu,

– obsługa komputera,

– sprzedaż,

– marketing,

– organizacja usług gastronomicznych.

Oferujemy:

– umowę cywilno – prawną

Miejsce pracy: Lublin, woj. lubelskie

Wymagania:

– wykształcenie wyższe,                

– uprawnienia trenerskie/pedagogiczne,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,

– komunikatywność,

– wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w postaci: CV oraz informacji o zrealizowanych projektach szkoleniowych na adres: info@deinde.pl, wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), data i podpis”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Deinde sp. o.o., ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@deinde.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Deinde sp. z o.o. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Scroll to Top
Skip to content