Aktualności

 

 

dot

26.10.2021

Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja na Listy podstawowe uczestników/czek projektu.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na Listy Rezerwowe. Rekrutacja na Listy rezerwowe dotyczy wszystkich grup. Osoba zakwalifikowana na Listę Rezerowową zostanie zaproszona na diagnozę i będzie mogła wziąć udział w projekcie w przypadku, gdy zwolni się miejsce w danej grupie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem projektu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego,

e-mail: info@deinde.pl

tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755.

dot

25.10.2021

Trzecia lista – wynik kwalifikacji na diagnozę i stworzenie IŚR w ramach projektu „Kompetentni”.

Przypominamy, że kwalifikacja na dignozę nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie jako uczestnik/czka dalszych form wsparcia. Tylko osoby, które wezmą udział w diagnozie, opracują Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) oraz podpiszą umowę na wzór kontraktu socjalnego będą mogły wziąć udział w formach wsparcia zgodnych z IŚR.

Lista nr 3 – wynik kwalifikacji na diagnozę

dot

14.10.2021

Urzejmie informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach „Kadry i płace z obsługą sekretariatu” oraz „Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej” mogą składać zgłoszenia wyłącznie na listy rezerwowe. Ich udział w projekcie będzie możliwy w przypadku rezygnacji z projektu osób zakwalifikowanych na listy podstawowe. Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na listę podstawową do ścieżki wsparcia obejmującej szkolenie „Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej”.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu –

tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755. 

dot

13.10.2021

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do grupy trzeciej, obejmującej szkolenie „Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej” przyjmowane są do 22.10.2021 roku (Lista Podstawowa i Rezerwowa w przypadku większej liczby zgłoszeń). Od 25.10.2021 zgłoszenia będą przyjmowane na Listę Rezerwową.

Informujemy, że usługi dla ww. grupy będą świadczone w Lublinie od 25.10.2021.

Planowany termin wstępnej kwalifikacji kandydatów/tek to 13-19 października. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu. Osoby, które złożą dokumenty zgłoszeniowe, będą mogły zostać zakwalifikowane na diagnozę w terminach 16-19 października. Kolejne osoby będą kwalifikowane sukcesywnie do limitu 10 osób na liście podstawowej i 5 na liście rezerwowej.

 

dot

11.10.2021

Druga lista – wynik kwalifikacji na diagnozę i stworzenie IŚR w ramach projektu „Kompetentni”.

Przypominamy, że kwalifikacja na dignozę nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie jako uczestnik/czka dalszych form wsparcia. Tylko osoby, które wezmą udział w diagnozie, opracują Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) oraz podpiszą umowę na wzór kontraktu socjalnego będą mogły wziąć udział w formach wsparcia zgodnych z IŚR.

Lista nr 2 – wynik kwalifikacji na diagnozę

dot

30.09.2021

Pierwsza lista osób zakwalifikowanych na diagnozę i stworzenie IŚR w ramach projektu „Kompetentni”.

Przypominamy, że kwalifikacja na dignozę nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie jako uczestnik/czka dalszych form wsparcia. Tylko osoby, które wezmą udział w diagnozie, opracują Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) oraz podpiszą umowę na wzór kontraktu socjalnego będą mogły wziąć udział w formach wsparcia zgodnych z IŚR.

Lista nr 1 osób zakwalifikowanych na diagnozę

 

dot

27.09.2021

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do grupy drugiej, obejmującej szkolenie „Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej” przyjmowane są do 06.10.2021 roku (Lista Podstawowa i Rezerwowa w przypadku większej liczby zgłoszeń). Od 07.10.2021 zgłoszenia będą przyjmowane  na Listę Rezerwową.

Informujemy, że usługi dla ww. grupy będą świadczone w Lublinie.

Planowany termin wstępnej kwalifikacji kandydatów to 1-6 października. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu. Osoby, które złożą dokumenty zgłoszeniowe do 1 października, będą mogły zostać zakwalifikowane na diagnozę w terminach 4-6 października. Kolejne osoby będą kwalifikowane sukcesywnie do limitu 10 osób na liście podstawowej i 5 na liście rezerwowej.

dot

22.09.2021

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do grupy pierwszej, obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą sekretariatu” przyjmowane są do 29.09.2021 roku (Lista Podstawowa i Rezerwowa w przypadku większej liczby zgłoszeń). Od 30.09.2021 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na Listę Rezerwową.

Informujemy, że usługi grupowe dla ww. grupy będą świadczone w Łęcznej (Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych, Grupowe Poradnictwo Zawodowe oraz szkolenie). Usługi indywidualne dla ww. grupy (diagnozy, poradnictwo, pośrednictwo pracy) będą prowadzone w Lublinie.

Przyjmowanie zgłoszeń do kolejnych grup trwa nadal i nie jest aktualnie ograniczone czasowo.

 

dot

16.09.2021

Uprzejmie informujemy, że od 22.09.2021 planowane są pierwsze terminy diagnoz wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, które są niezbędne dla udziału w projekcie.

Zapraszamy do składania zgłoszeń na ścieżkę wsparcia obejmujacą szkolenie z zakresu „Kadr i płac  z obsługą sekretariatu”. Grupa będzie mieć zajecia w Lublinie (zajecia indywidualne) oraz w Łęcznej (zajęcia grupowe).

Planowany termin wstępnej kwalifikacji kandydatów to 21-22 września. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu. Osoby, które złożą dokumenty zgłoszeniowe do 22 września, będą mogły zostać zakwalifikowane na diagnozę w terminach 23-30 września.

dot

06.09.2021

Zapraszamy do składania zgłoszeń do projektu. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektu

https://deinde.pl/projekt-kompetentni/ oraz w biurze projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin.

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie i wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych w innym miejscu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego  tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755.

Przewiń na górę
Skip to content