MOKA

MOKA PROJECTS

Motywacja: klucz do sukcesu w edukacji dorosłych to projekt realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie, podprogram Grundtvig.

Okres realizacji: 1 sierpnia 2011 – 31 lipca 2013

MOtivation: the Key to success in Adult education (MOKA) is organized within the frameworks of the European Union Lifelong Programme, subprogramme Grundtvig.

Implementation period: 1st August 2011 – 31st July 2013This project has been funded with support from the European Commission.

This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Information about Grundtvig programme in Polish www.grundtvig.org.pl

NEWS

W dniach 22-23 kwietnia słuchacze i pracownicy Deinde wzięli udział w czwartym spotkaniu partnerskim w Krakowie.
Zapraszamy do
galerii.

W dniach 12-14 września pracownicy i słuchacze Deinde wzięli udział w trzecim spotkaniu partnerskim zorganizwoanym w Sevilli w Hiszpanii przez ONECO.

W dniach 23-26 maja 2012 pracownicy i słuchacze Deinde wzięli udział w drugim spotkaniu międzynarodowym, zorganizowanym w Nijmegen w Holandii przez Fundację Edos.

W trakcie spotkania nauczyliśmy się wiele na temat organizacji systemu edukacji w Holandii, wymieniliśmy doświadczenia dotyczące dotychczas podjętych działań, dowiedzieliśmy się jak motywowani są dorośli w Holandii. Sami skutecznie zmotywowaliśmy się do poszerzania horyzontów i nauki języków obcych.

Wkrótce po przyjeździe mieliśmy okazję poczuć się jak lokalni mieszkańcy Nijmegen, przemieszczając się po mieście na rowerach.

Odwiedziliśmy lokalny projekt mający na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w ramach którego organizowane są spotkania dla rodziców, a zwłaszcza mam, które przybywają do Holandii z różnych krajów

Przedstawiciele każdej organizacji zaprezentowali rezultaty przeprowadzonych ankiet dotyczących barier w edukacji osób dorosłych oraz podjętych lokalnie działań
Poznaliśmy sposób organizacji edukacji dorosłych w Holandii, zwiedziliśmy Centrum Edukacyjne ROC NIJMEGEN

Próbowaliśmy holenderskich potraw. Podsumowaliśmy dotychczasowe działania, podzieliśmy prace, wyznaczyliśmy terminy opracowania poszczególnych dokumentów, omówiliśmy sposób przygotowania raportu mid-tem, zaplanowaliśmy kolejne wspólne spotkanie projektowe, które odbędzie się w Sewilli już we wrześniu 🙂

Ostatni dzień naszego wyjazdu spędziliśmy na zwiedzaniu Amsterdamu

Zachęcamy także do odwiedzania oraz „polubienia” strony projektu MOKA na facebooku

Prezentacja Deinde dotycząca wyników ankiet na temat barier w motywacji osób dorosłych do nauki

Działania lokalne w ramach projektu MOKA:

26 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie słuchaczy w projekcie MOKA i pracowników Deinde, na którym przeprowadziliśmy m.in. aukcję wartości, dyskutowaliśmy jakie bariery powstrzymują nas lub utrudniają nam drogę do podjęcia edukacji dorosłych, zastanawialiśmy się także co chcielibyśmy usłyszeć od szefa/szefowej, członka rodziny i kolegi/koleżanki z zespołu na spotkaniu gdzie ogłaszany byłby nasz awans, na zakończenie każdy podpisał ze sobą umowę na zrealizowanie w określonym czasie konkretnego celu edukacyjnego,

16 maja zorganizowaliśmy Warsztaty kreatywności i motywacji, które miały na celu obudzić w nas kreatywne podejście do życia, pobudzić wyobraźnię i zmotywować do działania, w tym przede wszystkim do nauki. Na warsztatach uczyliśmy się technik i metod kreatywnego generowania pomysłów, postawiliśmy też pierwsze kroki w nauce żonglowania oraz stosowaniu w praktyce fun theory.


1st international meeting

Lublin, Poland

Kick off meeting of Grundtvig Partnership Project “Motivation: the key to success in adult education” (MOKA) was hosted by Deinde Ltd. and took place in Lublin on 27th -28th October.
During first meeting we:
– get known each other
– compared results of ex-ante questionnaires
– established work programme
– made necessary changes into the project
– agreed next meeting date (24-25th May 2012, the Netherlands)
– shared responsibilities
– talked about informal adult education in the Netherlands, Poland and Spain
– refined the project: action plan, budget, distribution of tasks, quality assurance, evaluation and monitoring plan,
– characterized adult as learner,
– compared participation of adults in informal education

PARTNERZY/PARTNERS

Deinde Ltd. is the coordinating institution in the project.

ONECO (located in Sevilla, Spain) is a consultancy for European projects in the area of education, culture, employment and local development. ONECO’s activities have changed since its creation in 1997 and it has been transformed from a specialist in mobility projects and internships abroad, using a variety of different funding schemes, to a firm of consultants for a wide range of European programmes.

ONECO “consultancy & mobility” has uncovered a real demand for adding a European dimension to education. As a result, we work mainly with the Leonardo da Vinci Programme, and we have managed over 300 projects since ONECO was founded.
All staff working in ONECO is specialised in European initiatives and has a large experience in the management of projects.
www.oneco.org

Edos Foundation – (located in Bemmel, the Netherlands) initiates training courses, workshops, projects and other educational activities to stimulate and facilitate the personal and professional development of adults and youngsters who are professionally or voluntary active in the field of adult education, youth work and welfare work.

www.edosfoundation.com

 

Deinde Ltd. jest instytucją koordynującą projekt.

ONECO (instytucja z Sevilli w Hiszpanii) jest firmą konsultingową zajmującą się projektami europejskimi w dziedzinie edukacji, kultury, zatrudnienia i rozwoju lokalnego. Działania podejmowane przez ONECO uległy zmianie od czasu utworzenia firmy w 1997 r. – instytucja została przekształcona ze specjalizującej się w projektach mobilności i staży zagranicznych, używając różnorodność schematów dofinansowania w firmę konsultingową zajmującą się szeroką gamą projektów europejskich.
ONECO „doradztwo i mobilność” odkryło rzeczywistą potrzebę dodania wymiaru europejskiego do edukacji. W rezultacie ONECO zajmuje się głównie programem Leonardo da Vinci i zarządzało ponad 300 projektami od czasu utworzenia. Wszyscy pracownicy ONECO wyspecjalizowali się w inicjatywach europejskich i mają ogromne doświadczenie w zarządzanie projektami.
www.oneco.org

Fundacja Edos – (organizacja z Bemmel w Holandii) inicjuje szkolenia, warsztaty, projekty i inne edukacyjne inicjatywy aby stymulować i ułatwiać rozwój osobisty i zawodowy osób dorosłych i młodzieży, młodych pracowniów i pracowników socjalnych.

www.edosfoundation.com

DZIAŁANIA/ACTIVITIES

Activities:
– international meetings
– study visits in educational institutions

Results:
– web-pages on partners’ main websites / blog
– Facebook Profile
– informational and promotional leaflets concerning the project
– newsletters/notices
– questionnaire on adults’ learning activities and barriers to motivation
– recommendations/solutions in the form of a set of guidelines publicized on web-pages
– booklet on best practices and success stories of learners/teachers

 

MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, KRAKÓW, POLSKA
MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, HISZPANIA, SEVILLA

MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, HOLANDIA, NIJMEGEN

MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, POLSKA, LUBLIN

 

MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, KRAKÓW, POLSKA

 MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, HISZPANIA, SEVILLA

MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, HOLANDIA, NIJMEGEN


MOKA SPOTKANIE PARTNERSKIE, POLSKA, LUBLIN

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH/INFORMATION

fourth newsletter summer 2013

 

second newsletter summer 2012 English version

first newsletter autumn 2011 English version

pierwszy newsletter jesień 2011 wersja polska

You can find us on Facebook

KONTAKT/CONTACT

e-mail: moka@deinde.pl

Przewiń na górę
Skip to content