PROJEKT EFS

PROJEKT EFS

„Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.10.2013Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji/kompetencji 50 pracowników i/lub kadry zarządzającej min. 20 mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego do 31.10.2013 r.Zakwalifikowane mikroprzedsiębiorstwa prowadzić będą działalność w co najmniej jednej z następujących dziedzin, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka.Cele szczegółowe:
 • Podniesienie przez 12 osób umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji z zakresu sprzedaży produktów turystycznych do 31.10.2013 r.
 • Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 9 osób z zakresu projektowania ogrodów i obsługi programu Garden Composer do 31.10.2013 r.
 • Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 10 osób z zakresu aranżacji wnętrz i obsługi programu CAD Design do 31.10.2013 r.
 • Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 9 osób z zakresu oceny oddziaływania na środowisko i technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku do 31.10.2013 r.
 • Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 10 osób z zakresu zamówień publicznych do 31.10.2013 r.

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” realizowany jest przez Deinde sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi projektu Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”


31-10-2013
Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.10.2013 r. dobiega końca realizacja projektu Aktywne mikroprzedsiębiorstwa. W ramach projektu zrealizowano 5 szkoleń z następujących zakresów tematycznych:
1. Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim.
2. Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer.
3. Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD Design.
4. Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku.
5. Zamówienia publiczne od strony wykonawcy.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu, pracownikom i przedsiębiorcom życzymy wielu sukcesów i zadowolenia z pracy. Jednocześnie Deinde Sp. z o.o. pragnie podziękować wszyskim osobom i instytucjom, które przyczniły się do sukcesu projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


24-10-2013
Zakończenie szkolenia
Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 22.10.2013 r. zakończyło się szkolenie „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”.

Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


22-10-2013
Zakończenie szkolenia
Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 17.10.2013 r. zakończyło się szkolenie „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”.

Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


21-10-2013
Zakończenie szkolenia
„Zamówienia publiczne od strony wykonawcy

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 15.10.2013 r. zakończyło się szkolenie „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy”.

Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


15-10-2013
Zakończenie szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12.10.2013 r. zakończyło się szkolenie „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”.

Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


11-10-2013
Zakończenie szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą CAD DESIGN”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.10.2013 r. uczestniczki szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą CAD DESIGN” przystąpiły do egzaminu podsumowującego zajęcia. Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


04-10-2013
Rozpoczęcie modułu z zakresu obsługi programów do projektowania podczas szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą CAD DESIGN”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 03.10.2013r. uczestniczki szkolenia „Aranżacja wnętrz z CAD DESIGN” rozpoczęły drugi moduł tematyczny zajęć, przeprowadzany w sali komputerowej i dotyczący obsługi profesjonalnych programów do projektowania. Do zakończenia zajęć w dniu 10.10.2013r. pozostały jeszcze 20 godziny dydaktyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


27-09-2013
Zakończenie modułu z zakresu oceny oddziaływania na środowisko podczas szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 19.09.2013r. uczestnicy i uczestniczki szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku” rozpoczęli drugi moduł tematyczny zajęć, dotyczący technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku. Do zakończenia zajęć w dniu 17.10.2013r. pozostały jeszcze 24 godziny dydaktyczne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

12-09-2013
Zajęcia w terenie w ramach szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.08.2013 r. uczestnicy i uczestniczki szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer” odbyli dzień zajęć w terenie. W ramach zajęć odbyła się wizytacja Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, ogrodu w Muzeum Wsi Lubelskiej, poruszono także zagadnienia dotyczące Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


03-09-2013
Zakończenie rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wraz z rozpoczęciem ostatniego ze szkoleń, tj. „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku” rekrutacja do projektu „Akrywne mikroprzedsiębiorstwa” została zakończona. W toku są wszystkie realizowane w ramach projektu szkolenia. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom życzymy owocnej nauki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


24-08-2013

Rozpoczęcie szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w czwartek 22 sierpnia br. rozpoczęło się szkolenie z zakresu oceny oddziaływania na środowisko i technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


22-08-2013
Rozpoczęcie szkolenia „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że we wtorek 20 sierpnia br. rozpoczęło się szkolenie z zakresu zamówień publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


3-08-2013
Ostatnie wolne miejsca na szkoleniach „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy” oraz „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”

Informujemy, że kończą się wolne miejsca na szkolenia: „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy” oraz „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”.

Rozpoczęcie szkoleń już 20 i 22 sierpnia 2013r.

Zachęcamy do wypełnienia wstępnego formularza on-line oraz składania kompletnych dokumentów w biurze projektu.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że rekrutacja trwa w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


23-07-2013
Rozpoczęcie szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD DESIGN”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w sobotę 20 lipca br. rozpoczęło się szkolenie z zakresu aranżacji wnętrz z obsługą programu CAD DESIGN.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


16-07-2013

Rekrutacja na szkolenia

Informujemy, że aktualnie realizowane są dwa szkolenia, tj. „Projektowanie ogrodów z obsługą Garden Composer” oraz „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”. W najbliższą sobotę rozpoczynają się zajęcia z zakresu „Aranżacji wnętrz z obsługą Cad Design”.

W sierpniu ruszają dwa ostatnie szkolenia zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
– „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy” – 64 godz. dydaktyczne

– „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku” – 64 godz. dydaktyczne

Zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


08-07-2013
Rozpoczęcie szkolenia „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w sobotę 6 lipca br. rozpoczęło się szkolenie z zakresu promocji i sprzedaży produktów turystycznych z językiem angielskim.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


08-07-2013
Aktualizacja harmonogramu szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD DESIGN”

Informujemy o zmianie kolejności realizacji modułów tematycznych szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD DESIGN”, realizowanego w ramach projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”.

Jednocześnie informujemy że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla właścicieli i osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach działających w branżach: turystycznej, logistycznej, budowlanej, ochrony środowiska i informatycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz do udziału w szkoleniu!

Pełne informacje o szkoleniu pod nr telefonu: 81 533 63 32

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


01-07-2013
Zmiana terminu szkolenia „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”

 

Informujemy, że zmianie uległ termin rozpoczęcia szkolenia.
Zajęcia rozpoczną się 6 lipca 2013 r.

Jednocześnie informujemy że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla właścicieli i osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach działających w branżach: turystycznej, logistycznej, budowlanej, ochrony środowiska i informatycznej.


Poniżej ramowy program szkolenia:

1. Promocja i sprzedaż produktów turystycznych – 60 godz. dydakt.

Definicje, klasyfikacje i istota produktu turystycznego, markowy produkt turystyczny

Budowa strategii promocji

Kanały promocji i dystrybucji produktu turystycznego

Rola władz lokalnych i regionalnych w kreowaniu polityki pro-turystycznej

Podstawy prawne sprzedaży

Planowanie marketingowe jako nowoczesne narzędzie wspierania sprzedaży produktów turystycznych

E-marketing i e-sprzedaż

2. Język angielski – 60 godz. dydakt.

Słownictwo sprofilowane na zagadnienia związane z turystyką,

Użyteczne zwroty, struktury gramatyczne wymagane w podstawowej komunikacji związanej z promocją i sprzedażą produktów turystycznych,


Ćwiczenia i dialogi dotyczące komunikacji z klientem, negocjacjami sprzedażowymi, rozmowami telefonicznymi.

Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego.

Pełne informacje o szkoleniu pod nr telefonu 81 533 63 32

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


25-06-2013
Rozpoczęcie szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w sobotę 22 czerwca br. rozpoczęło się szkolenie z zakresu projektowania ogrodów z obsługą programu Garden Composer.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


10-06-2013
Zmiana terminu szkolenia „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”

 

Informujemy, że zmianie uległ termin rozpoczęcia szkolenia.
Zajęcia rozpoczną się 24 czerwca 2013 r.

Jednocześnie informujemy że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla właścicieli i osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach działających w branżach: turystycznej, logistycznej, budowlanej, ochrony środowiska i informatycznej.


Poniżej ramowy program szkolenia:

1. Promocja i sprzedaż produktów turystycznych – 60 godz. dydakt.

Definicje, klasyfikacje i istota produktu turystycznego, markowy produkt turystyczny

Budowa strategii promocji

Kanały promocji i dystrybucji produktu turystycznego

Rola władz lokalnych i regionalnych w kreowaniu polityki pro-turystycznej

Podstawy prawne sprzedaży

Planowanie marketingowe jako nowoczesne narzędzie wspierania sprzedaży produktów turystycznych

E-marketing i e-sprzedaż

2. Język angielski – 60 godz. dydakt.

Słownictwo sprofilowane na zagadnienia związane z turystyką,

Użyteczne zwroty, struktury gramatyczne wymagane w podstawowej komunikacji związanej z promocją i sprzedażą produktów turystycznych,


Ćwiczenia i dialogi dotyczące komunikacji z klientem, negocjacjami sprzedażowymi, rozmowami telefonicznymi.

Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego.

Pełne informacje o szkoleniu pod nr telefonu 81 533 63 32

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


03-06-2013
Uzupełnianie dokumentów zgłoszeniowych

Prosimy wszystkie przedsiębiorstwa, które przesłały formularze wstępne na szkolenia „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim” oraz „Projektowanie ogrodów z obsługą Garden Composer” o wypełnienie oraz dostarczenie do biura projektu wypełnionyh dokumentów zgłoszeniowych. Przypominamy, że są one dostępne w zakładce rekrutacja. W razie wątpliwości w wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z biurem projektu. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


20-05-2013
Programy i harmonogramy szkoleń
Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi harmonogramami szkoleń realizowanych w ramach projektu. Znajdują się one w zakładce „szkolenia”. Znajdą tu Państwo również ramowe programy szkoleń. W razie zainteresowania poszczególnymi szkoleniami prosimy o kontakt mailowy (a.nalepa@deinde.pl) bądź telefoniczny (81 533 63 32), osoby zainteresowane mogą otrzymać szczegółowe programy zajęć.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

08-05-2013
Rozpoczęcie szkoleń już w czerwcu

Przypominamy, że już w połowie czerwca ruszają pierwsze szkolenia realizowane w ramach projektu.
Będą to:

 • „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim” – pierwsze zajęcia 17 czerwca,
 • „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer” – pierwsze zajęcia 22 czerwca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły do końca sierpnia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


29-04-2013
Rekrutacja otwarta

Informujemy, że rekrutacja do projektu jest otwarta. Do udziału w nim zapraszamy mikroprzedsiębiorców i ich pracowników działających w ramach jednej z dziedzin uznanych za kluczowe w województwie lubelskim, tj.: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo oraz turystyka.Przypominamy, że pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i przesłanie formularza wstępnego drogą elektroniczną na adres a.nalepa@deinde.pl bądź faxem na numer 81 533 63 32. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem celem udzielenia wszelkich szczegółowych informacji nt. dalszego procesu rekrutacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


22-04-2013

Nabór kadry trenerów/ek

Informujemy, że poszukujemy trenerów i trenerek do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” z następujących zakresów:
 • promocja i sprzedaż produktów turystycznych,
 • język angielski w turystyce,
 • aranżacja wnętrz oraz obsługa programu CAD DESIGN,
 • projektowanie ogrodów oraz obsługa programu GARDEN COPMOSER,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • technologie produkcyjne przyjazne środowisku,
 • zamówienia publiczne.

Szczegółowe kryteria współpracy dostępne są w zakładce oferty pracy.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: a.nalepa@deinde.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


15-04-2013

Rekrutacja do projektu Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi w zakładce REKRUTACJA.

Przypominamy, że pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie formularza wstępnego.

Informujemy, że biuro projektu mieści się przy ul. Narutowicza 57/4,6 w Lublinie i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


11-04-2013
Strona internetowa projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

Informujemy, iż właśnie została uruchomiona strona internetowa projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową.
W zakładce SZKOLENIA znajdą Państwo ramowe programy oraz harmonogramy usług.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu już wkrótce zostaną zamieszczone w zakładce: REKRUTACJA

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie informacje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIA

Szkolenia w ramach projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” będą realizowane na terenie woj. lubelskiego, w Lublinie lub w innej miejscowości gdzie zbierze się grupa.

Powstanie łącznie 5 grup (po 9-12 os./każda).

Przy organizacji szkoleń będą brane pod uwagę indywidualne możliwości techniczno-organizacyjne przedsiębiorstw, tak aby udział w projekcie nie zakłócił bieżącego funkcjonowania firmy. Jeżeli przedsiębiorca zgłosi do udziału w jednym ze szkoleń grupę min. 5 pracowników, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów i lokalizacji zajęć szkoleniowych. Zajęcia będą mogły się odbywać w standardowym tygodniu pracy (pon.- pt) jak i w weekendy.

Szkolenia będą realizowane w formie mini wykładów, prezentacji, a przede wszystkim ćwiczeń praktycznych i zajęć warsztatowych.

Poniżej dostępne są ramowe programy – zawierające ogólne zagadnienia, które będą poruszane w trakcie zajęć oraz harmonogramy szkoleń. Pełne programy są dostępne na życzenie kandydatów i przedsiębiorstw.

Ramowe programy szkoleń:

Wstępne harmonogramy szkoleń:

Po skompletowaniu grupy, program i treść zajęć będą dostosowywane do poziomu uczestników/czek, profilu zawodowego oraz ich potrzeb.Uczestnicy/czki szkoleń otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe (skrypty, książki), materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis). Podczas każdego dnia zajęć uczestnikom/czkom zostanie zapewniony zostanie również serwis kawowy oraz obiad.

Dla osób dojeżdżających na zajęcia z innej miejscowości, przewidziany został zwrot kosztów dojazdu.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem (wewnętrznym). Po zdaniu egzaminu uczestnik/czka uzyska dokument (zaświadczenie) potwierdzający nabyte kompetencje i kwalifikacje. Dokumenty te będą zawierać informacje o zakresie merytorycznym szkolenia (program szkolenia/moduły), liczbie godzin szkoleniowych, wykaz kompetencji/kwalifikacji uzyskanych podczas zajęć oraz kod zawodu (jeśli dotyczy).

UWAGA! Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć, nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. Przedsiębiorstwa delegujące takie osoby będą również zobowiązane do zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu.


W ramach projektu zostanie zrealizowanych 5 szkoleń:


1. „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”
– w wymiarze 120 godzin dydaktycznych.

2. „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”
– w wymiarze 108 godzin dydaktycznych.

3. „Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD Design”
– w wymiarze 90 godzin dydaktycznych.

4. „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”
– w wymiarze 64 godzin dydaktycznych.

5. „Zamówienia publiczne od stron wykonawcy”
– w wymiarze 64 godzin dydaktycznych.

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu została zakończona.

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” skierowany jest do:

 • Mikroprzedsiębiorstw (w rozumieniu przepisów Unijnych) posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego, prowadzących działalność w co najmniej jednej z następujących dziedzin, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim, tj.
– ochrona środowiska,
– informatyka,
– logistyka,
– budownictwo,
– turystyka.
 • Pracowników oraz kadry zarządzającej w/w przedsiębiorstw (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), pracujących lub zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. lubelskiego.

Co najmniej 80% z zakwalifikowanych przedsiębiorstw będą stanowić przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zgodnie z komunikatem Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego) z dn. 07.03.2013 r. podstawę weryfikacji w zakresie niekorzystania przedsiębiorstwa ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez UMWL w Lublinie stanowi skorygowany Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL stan na dzień 31 października 2012 r. dostępny pod adresem: http://www.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1362997981828371.pdf

Wszelkie wsparcie w ramach projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy de minimis.

Możliwość udzielenia pomocy, zależy od wysokości uzyskanej dotychczas pomocy de minimis, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz sektora w jakim działa przedsiębiorstwo.

Zgodnie z definicją przyjętą w ramach Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez pracownika należy rozumieć wyłącznie następujące kategorie osób (§ 2 pkt 8):

 • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) – „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”,
 • właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Dotyczy przedsiębiorstw samodzielnych. Nie dotyczy przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich. [Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)]

Przy kwalifikowaniu do kategorii MŚP należy uwzględnić wielkość całego przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie filii, delegatury lub oddziału w odniesieniu do definicji zawartej w załączniku I do ww. Rozporządzenia. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Może być on także samodzielny finansowo i rachunkowo. Należy podkreślić, iż oddział nie posiada odrębnej od przedsiębiorcy podmiotowości cywilno-prawnej, nie jest więc odrębnym przedsiębiorcą. Oddział wykonuje działalność w imieniu centrali przedsiębiorcy (jako przedstawiciel). Tym samym podmiotem wszystkich praw i obowiązków pozostaje więc przedsiębiorca, będący jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej/ pomocy de minimis. Oddział, filia, delegatura nie mogą występować w roli beneficjenta pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa należy uwzględnić powiązania kapitałowe, organizacyjne i gospodarcze z innymi przedsiębiorstwami, które wpływają na zmianę wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące nowej definicji MŚP, która weszła w życie 1 stycznia 2005 r. zawiera Poradnik dla przedsiębiorców pt. „Nowa definicja MŚP”. Powyższy poradnik znajduje się na stronie internetowej Departamentu EFS www.efs.lubelskie.pl w zakładce Pomoc publiczna/Kwalifikator MSP.

Rekrutacja w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” prowadzona jest w sposób otwarty, zgodnie z zasadą równości szans/płci z uwzględnieniem przyjętych kryteriów rekrutacyjnych i założonych do osiągnięcia wskaźników.

Pierwszy etap rekrutacji

Wstępnego zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz wstępny

Formularz wstępny dostępny jest w formacie .docx (MS Word) i PDF do pobrania na stronie internetowej (należy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura projektu lub wypełnić w wersji elektronicznej i przesłać mailem na adres a.nalepa@deinde.pl):

Drugi etap rekrutacji

Drugi etap rekrutacji obejmuje złożenie w Biurze projektu (osobiście lub pocztą) kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Prosimy wszystkie dokumenty wypełniać wielkimi literami!

Trzeci etap rekrutacji

Trzeci etap rekrutacji obejmuje kwalifikację przedsiębiorstw i uczestników do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Kryteria wstępne dla kandydatów/tek:

 • wykształcenie min. średnie (weryfikowane na podstawie oświadczenia pracownika/pracodawcy).
 • dodatkowo, na szkolenie Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim – znajomość jęz. angielskiego na poziomie średnim – min. A2 (badana poprzez test wiedzy lub poprzez wywiad telefoniczny),

Po spełnieniu kryteriów wstępnych nastąpi diagnoza potrzeb szkoleniowych kandydatów pod kątem stanu wiedzy/kompetencji poprzez test wiedzy wypełniany przez kandydata/tkę lub kwestionariusz wywiadu telefonicznego z zakresu danego szkolenia – tzw. test wstępny zawierający 10 pytań z zakresu szkolenia na które aplikuje kandydat/ka.Na szkolenie zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, które uzyskają maksymalnie 5 pozytywnych odpowiedzi.

Kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów nie zostaną zakwalifikowani (w ich przypadku udział w szkoleniu nie byłby zasadny).

Kryteria pierwszeństwa:

 • Kobiety – do momentu zrekrutowania 30 kobiet

Z przedsiębiorstwami zakwalifikowanymi zostaną podpisane umowy wewnątrzprojektowe.

Zgłoszenia można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, przy ul. Narutowicza 57/4,6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00,
 • podczas spotkań bezpośrednich,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro projektu Deinde sp. z o.o.; ul. Narutowicza 57/4,6; 20-016 Lublin (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Formularz wstępny dostępny jest w formacie .docx (MS Word) i PDF

Formularz należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura projektu lub wypełnić w wersji elektronicznej i przesłać mailem na adres:

a.nalepa@deinde.pl

POMOC DE MINIMIS

Uwaga!

 

Wszelkie wsparcie w ramach projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy de minimis.

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zasady udzielania pomocy de minimis podlegają regulacji Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis.

Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

Za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku.

Przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe, ale również stowarzyszenie, fundacja, czy nawet organ administracji publicznej, który prowadzi działalność gospodarczą. Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności polegającej na sprzedaży dóbr i usług.

Beneficjent pomocy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. [art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99)]

Przyznanie pomocy publicznej obwarowane jest licznymi ograniczeniami ze względu na podmiot, który pomoc ma otrzymać (jego sytuację), przedmiot działalności bądź branżę w jakiej działa oraz limity kwotowe.

Możliwość udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis zależy od wysokości uzyskanej dotychczas pomocy de minimis, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz sektora jego działalności.

Wielkość przedsiębiorstwa

Kwalifikacja przedsiębiorstwa do konkretnej grupy zależy od następujących zmiennych:

 • liczby osób zatrudnionych,
 • wielkości rocznego obrotu lub całkowitego rocznego bilansu,
 • powiązań kapitałowych/niezależności.

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

4. Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

[Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)]

Uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. W przypadku nowo powstałego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, dane do badania należy wprowadzić z dokonanego w trakcie roku obrachunkowego oszacowania.


Przedsiębiorstwa, w których udziały posiadają inne podmioty gospodarcze

Kompletując dane przedsiębiorstwa, konieczne jest ustalenie czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim czy związanym. W tym celu trzeba ustalić relację związku z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od tych relacji należy dodać niektóre lub wszystkie dane przedsiębiorstw będących w związku.

Przedsiębiorstwo niezależne:

• w pełni samodzielne, tj, nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;

• posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane jako niezależne jeśli więcej niż 25% kapitału lub głosów jest w posiadaniu poniższych inwestorów: publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, anioły biznesu, uniwersytety, niedochodowe ośrodki badawcze, inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju, samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000)

Przedsiębiorstwo partnerskie:

• posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie;

• przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem (głosy jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów;

Przedsiębiorstwo związane:

Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:

• przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie,

• przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa

• przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie,

• przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do pomocy tej nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

Przed udzieleniem pomocy de minimis Beneficjent pomocy przedstawia informacje o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis. Informacja taka składana jest przez Beneficjenta pomocy publicznej zgodnie z art. 37 ust 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Beneficjent pomocy otrzymuje zaświadczenie o udzielonej mu pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354).

Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w:

• sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu),?

• zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE,?

• zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek),

• sektorze węglowym.

Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy:

• związanej z eksportem,

• uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych,

• przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

• przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów.

GALERIE:

Zakończenie szkolenia „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy”
Zakończenie szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”
Zakończenie szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą CAD DESIGN”
Zajęcia w terenie w ramach szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”
Rozpoczęcie szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”
Rozpoczęcie szkolenia „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy”
Rozpoczęcie szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD DESIGN”
Rozpoczęcie szkolenia „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”

Rozpoczęcie szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”


Zakończenie szkolenia „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”


Zakończenie szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”


Zakończenie szkolenia „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy”


Zakończenie szkolenia „Projektowanie ogrodów
z obsługą programu Garden Composer”


Zakończenie szkolenia „Aranżacja wnętrz z obsługą CAD DESIGN”


Zajęcia w terenie w ramach szkolenia „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”


Rozpoczęcie szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku”


Rozpoczęcie szkolenia „Zamówienia publiczne od strony wykonawcy”


Rozpoczęcie szkolenia
„Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD DESIGN”


Rozpoczęcie szkolenia
„Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim”


Rozpoczęcie szkolenia
„Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”


KONTAKT

Biuro Projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

ul. Narutowicza 57/4,6

20-016 Lublin
Godziny otwarcia:

Pn – Pt 8:00 – 17:00

Tel/fax: 81 533 63 32

e-mail: a.nalepa@deinde.pl

Księgi rachunkowe projektu prowadzi: BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o., www.bbr.com.pl

Formularz kontaktowy
Nazwa przedsiębiorstwa
Adres
Osoba kontaktowa *
E-mail
Telefon
Treść wiadomości (pytania, wybrane szkolenia)
* Pola wymagane

 

http://www.efs.lubelskie.pl/

Przewiń na górę
Skip to content