PROJEKT RPO WL

Deinde spółka z o. o. realizuje projekt pod tytułem „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Deinde Sp. z o. o. poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług” w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Ogólnym celem projektu był wzrost konkurencyjności i innowacyjności Deinde Sp. z o.o. na rynku. Cel ogólny zrealizowany został dzięki osiągnięciu celów szczegółowych. Celem szczegółowym na poziomie produktu było: 1.Zwiększenie zdolności inwestycyjnej Deinde Sp. z o.o. oraz wzrost innowacyjności spółki. Celem szczegółowym na poziomie rezultatu było: 1.Dywersyfikacja usług świadczonych przez Deinde poprzez wprowadzenie do oferty 3 nowych usług. 2.Poprawa jakości dotychczasowej oferty usługowej i technologicznej Deinde. W projekcie założono: 1.Utworzenie nowoczesnej 13-os. sali komputerowej. 2. Rozszerzenia oferty o świadczenie usług kserograficznych. 3. Rozszerzenie oferty o świadczenie usług poczęstunku/cateringu.

Przewiń na górę
Skip to content