VIP PROJECT

„Voices in Pictures” is a Grundtvig Partnership project implemented by Deinde Ltd. within Lifelong Learning Programme.

 

Implementation period: 01.08.2013 – 31.07.2015

Information about Grundtvig programme in Polish www.grundtvig.org.pl


NEWS

November 2014

Bezpłatne konwersacje z języka angielskiego!
Free of charge English conversation classes

Deinde Sp. z o. o. in cooperation with a European Volunteer from Macedonia and within a Grundtvig Partnership project entitled “Voices in pictures” offers free of charge English conversation classes for people at risk of social exclusion ( i. a. unemployed, elderly and immigrants) who want to improve their English communicational skills.

Through conversations and VIP methods of teaching languages you can easily increase your competences, acquire new vocabulary and deepen your knowledge of English language!

The classes will be held once a week in the rooms of Deinde Sp. z o. o. located in Narutowicza Street, no 57, flat 4.

Interested? If so, write us an e-mail on grundtvig@deinde.pl, or visit the abovementioned office of Deinde! We will contact you with the exact date and time of the classes.

Learn foreign languages, you don’t know when you will need them!

 

October 2014

The 4th Partner Meeting within the project „Voices in Pictures” took place in Cardiff, Wales, United Kingdom.

June 2014

The 3rd Partner Meeting within the project „Voices in Pictures” took place in Kusa, Latvia.

February 2014

The 2nd Partner Meeting within the project „Voices in Pictures” took place in Le Puy en-Valey, France.

October 2013

10-11 October kick-off meeting in Gijón, Spain was organised.

At the beginning of October final list of organisations participating in the project was confirmed.


O PROJEKCIE/ABOUT PROJECT

Zdjęcia mają język. Wysyłają do nas wiadomości, które odczytujemy w różny sposób, przez pryzmat naszego dziedzictwa kulturowego, naszej edukacji, naszego chwilowego stanu umysłu. Obrazy sprawiają przyjemność, przyciągają, dają powody do niepokoju, alarmują i szokują, ale także dają nam wskazówki i każdego dnia pomagają przetrwać w szybkim, zmieniającym się świecie.

Zdjęcia odzwierciedlają naszą przeszłość i wpływają na naszą przyszłość. Żyją w naszej pamięci i tworzą nasze marzenia. Są jak codzienny kawałek chleba: człowiek nie może bez nich żyć. Voices in Pictures (VIP) to projekt, który nauczył nas „słuchać zdjęć” i czerpać korzyści z zawartych w nich przekazów. Projekt wykorzystał potencjał zakorzenionych kulturowo obrazów i zastosował je w procesie uczenia się języka obcego i integracji kulturowej.
Projekt Voices In Pictures odpowiedział na głębokie pragnienie i potrzebę Europejczyków, jaką jest komunikowanie się w przynajmniej jednym języku obcym, i wsparł uczniów w każdym wieku, z różnych środowisk społeczno-kulturowych w ich wysiłkach, mających na celu rozwinięcie tej umiejętności. Projekt pomógł zwiększyć wiedzę na temat kultury europejskiej. Co więcej, poruszone tematy pozwoliły na dotarcie do uczniów na każdym poziomie edukacji, nawet niepiśmiennych. Nauka języka w sposób naturalny powiązana była z aspektami ogólnokulturowymi, które były wspólne dla wszystkich słuchaczy, dodatkowo podkreślano i dowartościowano także odrębność kulturową każdego z partnerów. Rozmowy, dyskusje, dialogi, sporządzanie opisów i prowadzenie debat na różne tematy przez dorosłych uczących się wspólnie, uczyniły proces edukacyjny bardziej motywującym, a proces przyswajania języka bardziej skutecznym.
Przez okres dwóch lat partnerzy pracowali razem, aby stworzyć znaczną ilość materiałów dydaktycznych opartych na fotografiach z różnych kręgów kulturowych. Nazwaliśmy je „Metodologią VIP”. Po przetestowaniu nowego podejścia z uczniami z różnych grup wiekowych i o różnych profilach społeczno-ekonomicznych, okazała się ona być skuteczna i efektywna.

Metodologia VIP odpowiada również na potrzeby nowego typu osób uczących się, które uczą się poprzez kontakt z informacją wizualną.


Main idea of the project is teaching and learning a second language with the use of picturses.

Project’s objectives:

– propose strategies and tools to build up knowledge and skills,
– formalise VIP method,
– involve learners in the project processing,
– use VIP and cooperative learning to discover cultural and historical background of european countries involved in the project,
– disseminate examples, surveys with all VIP products on a website.

Pictures have a language, they send us messages that we receive in different manners depending on our cultural heritage, our education, our momentary state of mind.
Pictures reflect our past and influence our future. They live in our memory and form our dreams. They are like a daily piece of bread: human beings cannot live without them.
Voices in Pictures (VIP) is a project designed to learn to listen to pictures and derive benefit from their message.
VIP will answer the profound desire and necessity of Europeans to communicate in second language and will support learners not depeding on age, cultural backgrounds and interests with appealing activities in their great effort to acquire a language. VIP will also help them increase their knowledge of European culture. What is more, the topics depicted in this plurilinguistic project will provide a genuine chance to reach learners of any education level, even illiterate. Language learning will inevitably be linked to cultural aspects which are shared by Europeans as well as highlighting those that make each nationality distinct. Talking, conversing, describing and debating about diverse topics adult learners associate to will make language acquisition more motivating and thus, the process of language acquisition more successful.
Communicating orally is certainly the most pressing need when considering that in the Eurobarometer published in June 2012, only 38% of the Europeans surveyed could maintain a conversation in English and the figures decrease in other second languages.


PARTNERZY/PARTNERS

Volkshochschule Olching e.V. – coordinating organisation Germany, Olching www.vhs-olching.de

Escuela Oficial de Idiomas de Gijón – Spain, Gijón www.web.educastur.princast.es

WE Bridge International LTD – United Kingdom, Cardiff www.we-bridge.co.uk

Kusas pamatskola – Madonas novads, Latvia


DZIAŁANIA/ACTIVITIES

Activities implemented within Grundtvig Partnership „Voices in Pictures” project will encompass among other:

– international meetings in partner organisations,
– local meetings in each institution,
– preparing a collection of pictures used for teaching and learning a second language,
– developing teacher’s materials,
– working on VIP methodology,
– elaboration of teacher’s guide for using VIP methodology.


GALERIA/GALLERY

VIP, meeting in Olching, GERMANY
VIP, meeting in Lublin, POLAND
VIP, meeting in Cardiff, WALES

VIP, meeting in Kusa, LATVIA
VIP, meeting in Le Puy en Valey, FRANCE
VIP, kick-off meeting, SPAIN

VIP, Meeting in Olching, GERMANY

Tutaj zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć ze spotkania.
VIP, Meeting in Lublin, POLAND


Tutaj zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć ze spotkania.

 

VIP, Meeting in Cardiff, WALESTutaj zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć ze spotkania.

 

VIP, Meeting in Le Puy en Velay, FRANCE

Tutaj zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć ze spotkania.

VIP, Meeting in Kusa, LATVIATutaj zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć ze spotkania.


VIP, kick-off meeting, SPAIN

 

 

Tutaj zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć ze spotkania.


KONTAKT/CONTACT

e-mail: grundtvig@deinde.pl

Przewiń na górę
Skip to content