KK 50+ (EOG/EEA)

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy w zakresie kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

Głównym celem projektu jest zwiększanie dostępu do zdobywania i umacniania kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

Celem projektu jest opracowanie  materiału pedagogicznego offline i cyfrowego online, który może być używany z uczącymi się dorosłymi; oraz poszerzanie i rozwijanie umiejętności doradców (m.in. tutorów/nauczycieli/trenerów/edukatorów/pracowników socjalnych/techników/psychologów, w zależności od kontekstu), którzy wspierają tych dorosłych uczniów; aby w ten sposób wkroczyć na nowy teren poradnictwa i doradztwa przez całe życie.

Zielona Edukacja dla VET i małych przedsiębiorstw. Głównym celem jest promowanie znaczącego znaczenia świadomości i praktyk środowiskowych oraz adaptacji odpowiedniej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez MŚP. Rozwijanie otwartej i dostępnej internetowej platformy „Green Social Network” dla organizacji VET w celu nawiązywania kontaktów, komunikowania się i wzmacniania ich działań w zakresie CSR w zakresie ochrony środowiska. I więcej…

Teoria zmian w zakresie włączania migrantek w kształcenie i szkolenie zawodowe. Głównym celem jest wspieranie integracji migrantek w edukacji VET. Jak również aby uczynić kształcenie i szkolenie zawodowe bardziej atrakcyjną i przyjazną dla migrantek.

Projekt obejmujący opracowanie dokumentacji doradztwa edukacyjnego dla seniorów. Zaplanowane przez spółkę jako Grantobiorcę działania będą polegać na Testowaniu innowacji społecznej obejmującej usługę „doradztwa edukacyjnego dla seniorów” z terenu województwa lubelskiego.

Przewiń na górę
Skip to content