Projekty

Realizujemy projekty z zakresu ekologii, włączenia i edukacji osób dorosłych.

Nasze projekty skupiają się na poszerzaniu edukacji, świadomości i możliwości osób dorosłych. Nie jesteśmy w tym sami, nasi partnerzy tworzą projekty razem z nami. Dzięki partnerstwom międzynarodowym jesteśmy w stanie wymieniać dobre praktyki.

Chcemy dzielić się z każdym zdobytą wiedzą i umożliwiać więcej możliwości rozwoju zwłaszcza w sektorze VET.

Zapoznaj się z projektami, które realizujemy.

projects

NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ DEINDE

Mamy przyjemność poinformować, że oferta edukacyjna Deinde skierowana do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) właśnie powiększyła się o rezultaty projektu Erasmus+ „VEforCA – Co edukacja zawodowa może zrobić dla działań na rzecz klimatu”. Jesteśmy jedną z organizacji edukacyjnych, które będą wrażać rezultaty projektu w swojej działalności.

KK 50+ (EOG/EEA)

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy w zakresie kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

KK 50+ (Erasmus+)

Głównym celem projektu jest zwiększanie dostępu do zdobywania i umacniania kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

GreenMinds

Zielona Edukacja dla VET i małych przedsiębiorstw. Głównym celem jest promowanie znaczącego znaczenia świadomości i praktyk środowiskowych oraz adaptacji odpowiedniej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez MŚP. Rozwijanie otwartej i dostępnej internetowej platformy „Green Social Network” dla organizacji VET w celu nawiązywania kontaktów, komunikowania się i wzmacniania ich działań w zakresie CSR w zakresie ochrony środowiska i więcej…

Reaching the Stars

Celem projektu jest opracowanie  materiału pedagogicznego offline i cyfrowego online, który może być używany z uczącymi się dorosłymi; oraz poszerzanie i rozwijanie umiejętności doradców (m.in. tutorów/nauczycieli/trenerów/edukatorów/pracowników socjalnych/techników/psychologów, w zależności od kontekstu), którzy wspierają tych dorosłych uczniów; aby w ten sposób wkroczyć na nowy teren poradnictwa i doradztwa przez całe życie.

InclusionToC

Teoria zmian w zakresie włączania migrantek w kształcenie i szkolenie zawodowe. Głównym celem jest wspieranie integracji migrantek w edukacji VET. Jak również aby uczynić kształcenie i szkolenie zawodowe bardziej atrakcyjną i przyjazną dla migrantek.

Doradztwo edukacyjne dla seniorów

Projekt obejmujący opracowanie dokumentacji doradztwa edukacyjnego dla seniorów. Zaplanowane przez spółkę jako Grantobiorcę działania będą polegać na Testowaniu innowacji społecznej obejmującej usługę „doradztwa edukacyjnego dla seniorów” z terenu województwa lubelskiego.

Scroll to Top
Skip to content