Propozycje wykorzystania CSR

Propozycja: Wdrażanie ekologicznego CSR w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Proposal: Implementation of green CSR in vocational education and training institutions and in small and medium-sized enterprises.

IT

Proposta: Attuazione della RSI verde negli istituti di istruzione e formazione professionale e nelle piccole e medie imprese.

ENG

Sustainable business practices for smes in italy, ecological csr: A course for vocational training institutions and smes

IT

Pratiche commerciali sostenibili per le PMI in Italia – RSI e cura per l’ambiente: corso per gli istituti di formazione professionale e le PMI.

PL

Zrównoważone praktyki biznesowe dla młodzieży szkół średnich we Włoszech, ekologiczna CSR: Kurs dla instytucji szkolenia zawodowego i mśp.

Scroll to Top
Skip to content