Reaching the Stars

Erasmus+

01.01.2022 do 01.03.2024

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie pedagogicznego materiału offline i cyfrowego pedagogicznego materiału online, który można wykorzystać z dorosłymi uczniami; oraz poszerzanie i rozwijanie umiejętności doradców (jako tutorów / nauczycieli / trenerów / edukatorów / pracowników socjalnych / techników / psychologów, między innymi, w zależności od kontekstu), którzy wspierają tych dorosłych uczniów; i w ten sposób przełamywać nowe podstawy poradnictwa i poradnictwa przez całe życie.

 

 

Środowisko ponadnarodowe da uczestnikom szansę na lepsze zrozumienie podobieństw i różnic między różnymi obszarami Unii Europejskiej. Zachęci to dorosłych uczących się do poszukiwania możliwości oferowanych im w całej Europie. Jednocześnie poprawi umiejętności zawodowe kadry każdego partnera, a tym samym zbuduje zdolność organizacyjną do działania na szerszym poziomie europejskim. Wybierając dorosłych uczniów do LTTA, partnerzy projektu będą preferować uczestników o mniejszych szansach, co pomoże w budowaniu integracji w dziedzinie edukacji dorosłych.

Implementacja

PLANOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE REACHING THE STARS:

4 międzynarodowe spotkania projektowe (po jednym w każdym partnerze) wraz z regularnymi spotkaniami wirtualnymi.

Transnarodowe krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników i dorosłych słuchaczy.

Wydarzenia upowszechniające, aby podzielić się wynikami partnerstwa strategicznego z co najmniej 160 uczestnikami, którzy są powiązani i / lub zainteresowani naszym projektem.

Rezultaty 

Materiały offline zawierające wskazówki i porady.

Materiały offline dla dorosłych słuchaczy.

Cyfrowe materiały online zawierające poradnictwo i doradztwo.

 

W tym projekcie będziemy badać / prezentować / testować różne praktyki w celu promowania motywacji dorosłych uczniów, poczucia własnej skuteczności, poczucia własnej wartości i orientacji na przyszłość oraz tworzyć materiały pedagogiczne (Rezultat projektu 2), aby umożliwić dorosłym uczniom dostrzeżenie pełnego potencjału w sobie.

Działania obejmą desk research, dwie ankiety, wywiady grup fokusowych, pilotaż i testowanie.

Transnarodowy podręcznik najlepszych praktyk poradnictwa i poradnictwa w uczeniu się dorosłych:

Przegląd teorii.

Przegląd wyników ankiety i grup fokusowych.

Zestawienie przykładów najlepszych praktyk.

Podręcznik może być wykorzystywany jako narzędzie pedagogiczne pomagające dorosłym uczącym się w ustalaniu i krystalizowaniu zarówno celów średnio-, jak i długoterminowych.

Narzędzie to będzie dostępne na stronach internetowych każdego partnera.

Pedagogiczna gra karciana dla dorosłych słuchaczy

Materiały offline, które pomogą dorosłym uczniom wizualizować swoje kompetencje i cechy, a tym samym poszerzać ich horyzonty na przyszłość. Zarówno kontekst społeczno-kulturowy, jak i indywidualne kompetencje i cechy wpływają na zdolność dorosłego ucznia do kształtowania wizji przyszłości.

Rolą tego przypominającego grę narzędzia poradnictwa jest zwiększenie skali tych wizji, nawet w edukacji dorosłych, i pomoc dorosłym uczącym się w dostrzeżeniu ich pełnego potencjału.

Cyfrowe narzędzie internetowe do promowania motywacji, autorefleksji, poczucia własnej skuteczności, poczucia własnej wartości i orientacji na przyszłość. Pytania dotyczące narzędzia internetowego zachęcą dorosłych uczniów do autorefleksji i ułatwią dzielenie się swoimi przemyśleniami z nauczycielami. W związku z tym narzędzie internetowe będzie odpowiednie do wykorzystania w spotkaniach doradczych i doradczych oraz do samooceny przez dorosłych słuchaczy.

Materiały online będą swobodnie dostępne na stronach internetowych każdego partnera przez co najmniej 5 lat.

violet

Konsorcjum

Työväen Akatemia 

Lider

Finlandia

Deinde Sp. z o.o.

Partner

Polska

In Progress

Partner

Włochy

Ljudska univerza Celje

Partner

Słowenia

Media

DEINDE

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content