Aktualności
06.02.2024

Miło nam poinformować, że w dniu 1.02.2024 rozpoczęła się realizacja projektu „Supporting Adult Growth and Empowerment for 55+”, w ramach którego Deinde sp. z o. o. jest instytucją partnerską.

Do celów projektu należą:

  1. Rozwój kompetencji i umiejętności kadry w zakresie poradnictwa edukacyjnego i pracy z osobami w wieku 55+.
  2. Rozwój instytucjonalny i kadrowy 3 instytucji partnerskich dzięki realizacji działań projektowych i współpracy międzynarodowej.
  3. Rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w zakresie poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+.
  4. Promocja i upowszechnianie uczenia się przez całe życie osób w wieku 55+ w krajach partnerskich i na poziomie UE.
  5. Zwiększanie szans edukacyjnych osób w wieku 55+.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 3 europejskich instytucji ze Szwecji, Polski oraz Cypru.

 

Media

Zastrzeżenie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content