Sages55+
Erasmus+

Tytuł projektu: Wspieranie rozwoju dorosłych i wzmacnianie pozycji osób w wieku 55+

01.02.2024 do 31.05.2025

Cele projektu:

  1. Rozwój kompetencji i umiejętności kadry w zakresie poradnictwa edukacyjnego i pracy z osobami w wieku 55+.
  2. Rozwój instytucjonalny i kadrowy 3 instytucji partnerskich dzięki realizacji działań projektowych i współpracy międzynarodowej.
  3. Rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w zakresie poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+.
  4. Promocja i upowszechnianie uczenia się przez całe życie osób w wieku 55+ w krajach partnerskich i na poziomie UE.
  5. Zwiększanie szans edukacyjnych osób w wieku 55+.

Zaplanowane działania:

  • Podnoszenie kompetencji kadry, wymiana dobrych praktyk i działania upowszechniające
  • Opracowanie nowych narzędzi poradnictwa edukacyjnego dla osób starszych
  • Opracowanie Poradnika dla kadry „Poradnictwo edukacyjne dla osób dorosłych w wieku 55+”
  • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie

Oczekiwane rezultaty projektu:

a) Dwa międzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla kadry dla łącznie 12 uczestników (6 osób/warsztat).

b) Innowacyjne narzędzia i materiały do prowadzenia doradztwa edukacyjnego dla osób 55+.

c) Podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności pedagogicznych co najmniej 6 pracowników instytucji partnerskich.

d) Rozszerzenie oferty 6 instytucji działających w sektorze kształcenia osób dorosłych w zakresie doradztwa edukacyjnego dla osób 55+.

Konsorcjum

Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji z sektora edukacji osób dorosłych z Szwecji, Polski oraz Cypru.

BE – CREATIVE ASSOCIATION

LIDER

SZWECJA

DEINDE SP. Z.O.O.

PARTNER

POLSKA

ASPON CONSULTING LTD

PARTNER

CYPR

Scroll to Top
Skip to content