VEforCA

ERASMUS +

Mamy przyjemność poinformować, że oferta edukacyjna Deinde skierowana do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) właśnie powiększyła się o rezultaty projektu Erasmus+ „VEforCA – Co edukacja zawodowa może zrobić dla działań na rzecz klimatu”. Jesteśmy jedną z organizacji edukacyjnych, które będą wrażać rezultaty projektu w swojej działalności.

Projekt „VEforCA” jest realizowany przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI) we współpracy z Partnerem z Włoch – edukacyjną instytucją Prometeo. Ma na celu uczynienie środowiskowej edukacji VET opartej na społeczności bardziej centralną i widoczną częścią odpowiedzi na problemy związane ze zrównoważonym rozwojem. Projekt jest inspirowany Europejskim Paktem na rzecz Klimatu, uruchomionym 16 grudnia 2020 r., który podkreśla potrzebę przestrzeni dla ludzi ze wszystkich środowisk, aby mogli się połączyć i wspólnie opracować i wdrożyć rozwiązania klimatyczne, te duże i te małe.

Na https://ffi.org.pl/veforca/można zapoznać się z treściami i pobrać 4 rezultaty projektu:

(1) Interaktywny raport: wyzwania środowiskowe i działania w dziedzinie klimatu

(2) Kurs e-learningowy

W ramach kursu, przewidziano następujące moduły:

  • Moduł 1 Zasady pozaformalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej oraz jak ją realizować z osobami uczącymi się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – czas trwania: 45-60 min.
  • Moduł 2 Włączenie indywidualnej odpowiedzialności i umiejętności korzystania z mediów do edukacji ekologicznej – czas trwania: 45-60 min.
  • Moduł 3 Wspieranie zaangażowania w działania na rzecz środowiska i klimatu poprzez naukę obywatelską – czas trwania: 45-60 min.
  • Moduł 4 Promowanie networkingu i współpracy wielostronnej w działaniach na rzecz środowiska – czas trwania: 45-60 min.
  • Moduł 5 Projektowanie działań partycypacyjnych na rzecz środowiska i klimatu na poziomie lokalnym – czas trwania: 45-60 min.

(3) Zestaw zrównoważonego rozwoju, skupiający się na 6 obszarach środowiskowych i zawierający: arkusz oceny znajomości sposobów oszczędzania w tych obszarach, fakty naukowe, sposoby/działania w zakresie oszczędzania w tym obszarze zarówno dla osób indywidualnych jak i organizacji oraz narzędzia edukacyjne, które można wykorzystać w edukacji ekologicznej, jak również linki do zewnętrznych narzędzi cyfrowych, takich jak gry, filmy czy poradniki.

(4) Pakiet oceny świadomości ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Tematyka ww. rezultatów projektu jest pokrewna do realizowanego przez Deinde projektu Erasmus+ „GreenMinds: Zielona edukacja dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz małych przedsiębiorstw” i  tym samym kolejny krok Deinde w drodze do szerzenia świadomości ekologicznej i podkreślania istoty proekologicznych działań na rzecz klimatu.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu!

Strona internetowa projektu: https://ffi.org.pl/veforca/

FB: https://www.facebook.com/funduszinicjatyw

 

 

Zastrzeżenie: Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Scroll to Top
Skip to content